TRANG CHỦ :: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG :: HỖ TRỢ ::   Tìm kiếm         
Ngôn ngữ:
 
 
GIỚI THIỆU 
 Tổng quan 
 Phương án điều tra 
 Phiếu điều tra 
CÁC CHỈ TIÊU TỔNG HỢP 
 Nhóm chỉ tiêu nhân khẩu 
 Nhóm chỉ tiêu giáo dục 
 Nhóm chỉ tiêu lao động việc làm 
 Nhóm chỉ tiêu y tế, sức khoẻ 
 Nhóm chỉ tiêu về thu nhập 
 Nhóm chỉ tiêu nhà ở, đất ở 
 Nhóm chỉ tiêu về đồ dùng, tài sản 
 Nhóm chỉ tiêu về chi tiêu 
 Nhóm chỉ tiêu về đói nghèo 
SIÊU DỮ LIỆU 
 Khái niệm, định nghĩa, PP tính 
 Các bảng danh mục 
CÁC CHỈ TIÊU TỔNG HỢP >> Nhóm chỉ tiêu về chi tiêu  
Skip Navigation Links.
Expand Chi ăn, uống, hút bình quân 1 người 1 thángChi ăn, uống, hút bình quân 1 người 1 tháng
Expand Chi khác tính vào chi tiêu bình quân 1 người 1 thángChi khác tính vào chi tiêu bình quân 1 người 1 tháng
Expand Chi không phải ăn, uống, hút bình quân 1 người  1 thángChi không phải ăn, uống, hút bình quân 1 người 1 tháng
Expand Chi tiêu bình quân 1 người 1 thángChi tiêu bình quân 1 người 1 tháng
Expand Chi tiêu cho ăn uống ngoài gia đình bình quân 1 người 1 thángChi tiêu cho ăn uống ngoài gia đình bình quân 1 người 1 tháng
Expand Chi tiêu cho chất đốt bình quân 1 người 1 thángChi tiêu cho chất đốt bình quân 1 người 1 tháng
Expand Chi tiêu cho đi lại và bưu điện bình quân 1 người 1 thángChi tiêu cho đi lại và bưu điện bình quân 1 người 1 tháng
Expand Chi tiêu cho đồ dùng và dịch vụ khác bình quân 1 người 1 thángChi tiêu cho đồ dùng và dịch vụ khác bình quân 1 người 1 tháng
Expand Chi tiêu cho đời sống bình quân 1 người 1 thángChi tiêu cho đời sống bình quân 1 người 1 tháng
Expand Chi tiêu cho giáo dục bình quân 1 người 1 thángChi tiêu cho giáo dục bình quân 1 người 1 tháng
Expand Chi tiêu cho lương thực bình quân 1 người 1 thángChi tiêu cho lương thực bình quân 1 người 1 tháng
Expand Chi tiêu cho may mặc, mũ nón, giày dép bình quân 1 người 1 thángChi tiêu cho may mặc, mũ nón, giày dép bình quân 1 người 1 tháng
Expand Chi tiêu cho nhà ở, điện nước, vệ sinh bình quân 1 người 1 thángChi tiêu cho nhà ở, điện nước, vệ sinh bình quân 1 người 1 tháng
Expand Chi tiêu cho thiết bị và đồ dùng gia đình bình quân 1 người 1 thángChi tiêu cho thiết bị và đồ dùng gia đình bình quân 1 người 1 tháng
Expand Chi tiêu cho thực phẩm bình quân 1 người 1 thángChi tiêu cho thực phẩm bình quân 1 người 1 tháng
Expand Chi tiêu cho uống và hút bình quân 1 người 1 thángChi tiêu cho uống và hút bình quân 1 người 1 tháng
Expand Chi tiêu cho văn hóa, thể thao, giải trí bình quân 1 người 1 thángChi tiêu cho văn hóa, thể thao, giải trí bình quân 1 người 1 tháng
Expand Chi tiêu cho y tế và chăm sóc sức khỏe bình quân 1 người 1 thángChi tiêu cho y tế và chăm sóc sức khỏe bình quân 1 người 1 tháng
Expand Chi tiêu dùng ăn uống ngoài gia đình bình quân 1 người 1 thángChi tiêu dùng ăn uống ngoài gia đình bình quân 1 người 1 tháng
Expand Chi tiêu dùng chè, cà phê bình quân 1 người 1 thángChi tiêu dùng chè, cà phê bình quân 1 người 1 tháng
Expand Chi tiêu dùng đậu phụ bình quân 1 người 1 thángChi tiêu dùng đậu phụ bình quân 1 người 1 tháng
Expand Chi tiêu dùng đỗ các loại bình quân 1 người 1 thángChi tiêu dùng đỗ các loại bình quân 1 người 1 tháng
Expand Chi tiêu dùng đồ uống khác bình quân 1 người 1 thángChi tiêu dùng đồ uống khác bình quân 1 người 1 tháng
Expand Chi tiêu dùng đường, mật, sữa, bánh, mứt kẹo bình quân 1 người 1 thángChi tiêu dùng đường, mật, sữa, bánh, mứt kẹo bình quân 1 người 1 tháng
Expand Chi tiêu dùng Gạo các loại bình quân 1 người 1 thángChi tiêu dùng Gạo các loại bình quân 1 người 1 tháng
Expand Chi tiêu dùng khác bình quân 1 người 1 thángChi tiêu dùng khác bình quân 1 người 1 tháng
Expand Chi tiêu dùng lạc, vừng bình quân 1 người 1 thángChi tiêu dùng lạc, vừng bình quân 1 người 1 tháng
Expand Chi tiêu dùng lương thực khác (quy gạo) bình quân 1 người 1 thángChi tiêu dùng lương thực khác (quy gạo) bình quân 1 người 1 tháng
Expand Chi tiêu dùng mỡ, dầu ăn bình quân 1 người 1 thángChi tiêu dùng mỡ, dầu ăn bình quân 1 người 1 tháng
Expand Chi tiêu dùng nước mắm, nước chấm bình quân 1 người 1 thángChi tiêu dùng nước mắm, nước chấm bình quân 1 người 1 tháng
Expand Chi tiêu dùng quả chín bình quân 1 người 1 thángChi tiêu dùng quả chín bình quân 1 người 1 tháng
Expand Chi tiêu dùng rau các loại bình quân 1 người 1 thángChi tiêu dùng rau các loại bình quân 1 người 1 tháng
Expand Chi tiêu dùng rượu, bia bình quân 1 người 1 thángChi tiêu dùng rượu, bia bình quân 1 người 1 tháng
Expand Chi tiêu dùng thịt các loại bình quân 1 người 1 thángChi tiêu dùng thịt các loại bình quân 1 người 1 tháng
Expand Chi tiêu dùng tôm, cá bình quân 1 người 1 thángChi tiêu dùng tôm, cá bình quân 1 người 1 tháng
Expand Chi tiêu dùng trứng gia cầm bình quân 1 người 1 thángChi tiêu dùng trứng gia cầm bình quân 1 người 1 tháng
Expand Khối lượng tiêu dùng chè, cà phê bình quân 1 người 1 thángKhối lượng tiêu dùng chè, cà phê bình quân 1 người 1 tháng
Expand Khối lượng tiêu dùng đậu phụ bình quân 1 người 1 thángKhối lượng tiêu dùng đậu phụ bình quân 1 người 1 tháng
Expand Khối lượng tiêu dùng đỗ các loại bình quân 1 người 1 thángKhối lượng tiêu dùng đỗ các loại bình quân 1 người 1 tháng
Expand Khối lượng tiêu dùng đồ uống khác bình quân 1 người 1 thángKhối lượng tiêu dùng đồ uống khác bình quân 1 người 1 tháng
Expand Khối lượng tiêu dùng đường, mật, sữa, bánh, mứt kẹo bình quân 1 người 1 thángKhối lượng tiêu dùng đường, mật, sữa, bánh, mứt kẹo bình quân 1 người 1 tháng
Expand Khối lượng tiêu dùng Gạo các loại bình quân 1 người 1 thángKhối lượng tiêu dùng Gạo các loại bình quân 1 người 1 tháng
Expand Khối lượng tiêu dùng lạc, vừng bình quân 1 người 1 thángKhối lượng tiêu dùng lạc, vừng bình quân 1 người 1 tháng
Expand Khối lượng tiêu dùng lương thực khác (quy gạo) bình quân 1 người 1 thángKhối lượng tiêu dùng lương thực khác (quy gạo) bình quân 1 người 1 tháng
Expand Khối lượng tiêu dùng mỡ, dầu ăn bình quân 1 người 1 thángKhối lượng tiêu dùng mỡ, dầu ăn bình quân 1 người 1 tháng
Expand Khối lượng tiêu dùng nước mắm, nước chấm bình quân 1 người 1 thángKhối lượng tiêu dùng nước mắm, nước chấm bình quân 1 người 1 tháng
Expand Khối lượng tiêu dùng quả chín bình quân 1 người 1 thángKhối lượng tiêu dùng quả chín bình quân 1 người 1 tháng
Expand Khối lượng tiêu dùng rau các loại bình quân 1 người 1 thángKhối lượng tiêu dùng rau các loại bình quân 1 người 1 tháng
Expand Khối lượng tiêu dùng rượu, bia bình quân 1 người 1 thángKhối lượng tiêu dùng rượu, bia bình quân 1 người 1 tháng
Expand Khối lượng tiêu dùng thịt các loại bình quân 1 người 1 thángKhối lượng tiêu dùng thịt các loại bình quân 1 người 1 tháng
Expand Khối lượng tiêu dùng tôm, cá bình quân 1 người 1 thángKhối lượng tiêu dùng tôm, cá bình quân 1 người 1 tháng
Expand Khối lượng tiêu dùng trứng gia cầm bình quân 1 người 1 thángKhối lượng tiêu dùng trứng gia cầm bình quân 1 người 1 tháng
Expand Trị giá mua đổi các mặt hàng phi lương thực, thực phẩm bình quân 1 người  1 thángTrị giá mua đổi các mặt hàng phi lương thực, thực phẩm bình quân 1 người 1 tháng
Expand Trị giá mua đổi trong chi ăn, uống, hút bình quân 1 người  1 thángTrị giá mua đổi trong chi ăn, uống, hút bình quân 1 người 1 tháng
Expand Trị giá tự túc các mặt hàng phi lương thực, thực phẩm bình quân 1 người  1 thángTrị giá tự túc các mặt hàng phi lương thực, thực phẩm bình quân 1 người 1 tháng
Expand Trị giá tự túc trong chi ăn, uống, hút bình quân 1 người  1 thángTrị giá tự túc trong chi ăn, uống, hút bình quân 1 người 1 tháng
Expand Tỷ trọng các mặt hàng phi lương thực, thực phẩm mua đổi trong tổng chi tiêu đời sốngTỷ trọng các mặt hàng phi lương thực, thực phẩm mua đổi trong tổng chi tiêu đời sống
Expand Tỷ trọng các mặt hàng phi lương thực, thực phẩm tự túc trong tổng chi tiêu đời sốngTỷ trọng các mặt hàng phi lương thực, thực phẩm tự túc trong tổng chi tiêu đời sống
Expand Tỷ trọng chi ăn, uống, hút (lương thực, thực phẩm) trong tổng chi tiêu đời sốngTỷ trọng chi ăn, uống, hút (lương thực, thực phẩm) trong tổng chi tiêu đời sống
Expand Tỷ trọng chi ăn, uống, hút trong tổng chi tiêuTỷ trọng chi ăn, uống, hút trong tổng chi tiêu
Expand Tỷ trọng chi ăn, uống, hút tự túc trong tổng chi tiêu đời sốngTỷ trọng chi ăn, uống, hút tự túc trong tổng chi tiêu đời sống
Expand Tỷ trọng chi khác tính vào chi tiêu trong tổng chi tiêuTỷ trọng chi khác tính vào chi tiêu trong tổng chi tiêu
Expand Tỷ trọng chi không phải ăn, uống, hút trong tổng chi tiêuTỷ trọng chi không phải ăn, uống, hút trong tổng chi tiêu
Expand Tỷ trọng chi tiêu chất đốt trong tổng chi tiêu đời sốngTỷ trọng chi tiêu chất đốt trong tổng chi tiêu đời sống
Expand Tỷ trọng chi tiêu cho ăn uống ngoài gia đình trong tổng chi tiêu đời sốngTỷ trọng chi tiêu cho ăn uống ngoài gia đình trong tổng chi tiêu đời sống
Expand Tỷ trọng chi tiêu cho đi lại và bưu điện trong tổng chi tiêu đời sốngTỷ trọng chi tiêu cho đi lại và bưu điện trong tổng chi tiêu đời sống
Expand Tỷ trọng chi tiêu cho đồ dùng và dịch vụ khác trong tổng chi tiêu đời sốngTỷ trọng chi tiêu cho đồ dùng và dịch vụ khác trong tổng chi tiêu đời sống
Expand Tỷ trọng chi tiêu cho giáo dục trong tổng chi tiêu đời sốngTỷ trọng chi tiêu cho giáo dục trong tổng chi tiêu đời sống
Expand Tỷ trọng chi tiêu cho may mặc, mũ nón, giày dép trong tổng chi tiêu đời sốngTỷ trọng chi tiêu cho may mặc, mũ nón, giày dép trong tổng chi tiêu đời sống
Expand Tỷ trọng chi tiêu cho nhà ở, điện nước, vệ sinh trong tổng chi tiêu đời sốngTỷ trọng chi tiêu cho nhà ở, điện nước, vệ sinh trong tổng chi tiêu đời sống
Expand Tỷ trọng chi tiêu cho thiết bị và đồ dùng gia đình trong tổng chi tiêu đời sốngTỷ trọng chi tiêu cho thiết bị và đồ dùng gia đình trong tổng chi tiêu đời sống
Expand Tỷ trọng chi tiêu cho uống và hút trong tổng chi tiêu đời sốngTỷ trọng chi tiêu cho uống và hút trong tổng chi tiêu đời sống
Expand Tỷ trọng chi tiêu cho văn hóa, thể thao, giải trí trong tổng chi tiêu cho đời sốngTỷ trọng chi tiêu cho văn hóa, thể thao, giải trí trong tổng chi tiêu cho đời sống
Expand Tỷ trọng chi tiêu cho y tế, chăm sóc sức khỏe trong tổng chi tiêu đời sốngTỷ trọng chi tiêu cho y tế, chăm sóc sức khỏe trong tổng chi tiêu đời sống
Expand Tỷ trọng chi tiêu đời sống trong tổng chi tiêuTỷ trọng chi tiêu đời sống trong tổng chi tiêu
Expand Tỷ trọng chi tiêu dùng ăn uống ngoài gia đình trong tổng chi lương thực, thực phẩmTỷ trọng chi tiêu dùng ăn uống ngoài gia đình trong tổng chi lương thực, thực phẩm
Expand Tỷ trọng chi tiêu dùng các thứ khác trong tổng chi lương thực, thực phẩmTỷ trọng chi tiêu dùng các thứ khác trong tổng chi lương thực, thực phẩm
Expand Tỷ trọng chi tiêu dùng chè, cà phê trong tổng chi lương thực, thực phẩmTỷ trọng chi tiêu dùng chè, cà phê trong tổng chi lương thực, thực phẩm
Expand Tỷ trọng chi tiêu dùng đậu phụ trong tổng chi lương thực, thực phẩmTỷ trọng chi tiêu dùng đậu phụ trong tổng chi lương thực, thực phẩm
Expand Tỷ trọng chi tiêu dùng đỗ các loại trong tổng chi lương thực, thực phẩmTỷ trọng chi tiêu dùng đỗ các loại trong tổng chi lương thực, thực phẩm
Expand Tỷ trọng chi tiêu dùng đồ uống khác trong tổng chi lương thực, thực phẩmTỷ trọng chi tiêu dùng đồ uống khác trong tổng chi lương thực, thực phẩm
Expand Tỷ trọng chi tiêu dùng đường, mật, sữa, bánh, mứt kẹo trong tổng chi lương thực, thực phẩmTỷ trọng chi tiêu dùng đường, mật, sữa, bánh, mứt kẹo trong tổng chi lương thực, thực phẩm
Expand Tỷ trọng chi tiêu dùng gạo các loại trong tổng chi lương thực, thực phẩmTỷ trọng chi tiêu dùng gạo các loại trong tổng chi lương thực, thực phẩm
Expand Tỷ trọng chi tiêu dùng lạc, vừng trong tổng chi lương thực, thực phẩmTỷ trọng chi tiêu dùng lạc, vừng trong tổng chi lương thực, thực phẩm
Expand Tỷ trọng chi tiêu dùng lương thực khác (quy gạo) trong tổng chi lương thực, thực phẩmTỷ trọng chi tiêu dùng lương thực khác (quy gạo) trong tổng chi lương thực, thực phẩm
Expand Tỷ trọng chi tiêu dùng mỡ, dầu ăn trong tổng chi lương thực, thực phẩm chi tiêu dùng mỡ, dầu ăn trong tổng chi  ...Tỷ trọng chi tiêu dùng mỡ, dầu ăn trong tổng chi lương thực, thực phẩm chi tiêu dùng mỡ, dầu ăn trong tổng chi ...
Expand Tỷ trọng chi tiêu dùng nước mắm, nước chấm trong tổng chi lương thực, thực phẩmTỷ trọng chi tiêu dùng nước mắm, nước chấm trong tổng chi lương thực, thực phẩm
Expand Tỷ trọng chi tiêu dùng quả chín trong tổng chi lương thực, thực phẩmTỷ trọng chi tiêu dùng quả chín trong tổng chi lương thực, thực phẩm
Expand Tỷ trọng chi tiêu dùng rau các loại trong tổng chi lương thực, thực phẩmTỷ trọng chi tiêu dùng rau các loại trong tổng chi lương thực, thực phẩm
Expand Tỷ trọng chi tiêu dùng rượu, bia trong tổng chi lương thực, thực phẩmTỷ trọng chi tiêu dùng rượu, bia trong tổng chi lương thực, thực phẩm
Expand Tỷ trọng chi tiêu dùng thịt các loại  trong tổng chi lương thực, thực phẩmTỷ trọng chi tiêu dùng thịt các loại trong tổng chi lương thực, thực phẩm
Expand Tỷ trọng chi tiêu dùng tôm, cá trong tổng chi lương thực, thực phẩmTỷ trọng chi tiêu dùng tôm, cá trong tổng chi lương thực, thực phẩm
Expand Tỷ trọng chi tiêu dùng trứng gia cầm trong tổng chi lương thực, thực phẩmTỷ trọng chi tiêu dùng trứng gia cầm trong tổng chi lương thực, thực phẩm
Expand Tỷ trọng chi tiêu thực phẩm trong tổng chi tiêu đời sốngTỷ trọng chi tiêu thực phẩm trong tổng chi tiêu đời sống
Expand Tỷ trọng lương thực trong tổng chi tiêu đời sốngTỷ trọng lương thực trong tổng chi tiêu đời sống
Expand Tỷ trọng mua đổi hàng ăn, uống, hút trong tổng chi tiêu đời sốngTỷ trọng mua đổi hàng ăn, uống, hút trong tổng chi tiêu đời sống
Expand Tỷ trọng phi lương thực, thực phẩm trong tổng chi tiêu dời sốngTỷ trọng phi lương thực, thực phẩm trong tổng chi tiêu dời sống
 
   
 
Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I, Tổng cục Thống kê
Địa chỉ: 54 Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa – Hà Nội
Email: tttinhoc@gso.gov.vn
Điện thoại: 04.38356104 – 04.38356101
  Vụ Thống kê Xã hội – Môi trường, Tổng cục Thống kê
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu – Ba Đình – Hà Nội
Email: xahoimoitruong@gso.gov.vn
Điện thoại: 04.38439871 – 04.38463455