TRANG CHỦ :: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG :: HỖ TRỢ ::   Tìm kiếm         
Ngôn ngữ:
 
 
GIỚI THIỆU 
 Tổng quan 
 Phương án điều tra 
 Phiếu điều tra 
CÁC CHỈ TIÊU TỔNG HỢP 
 Nhóm chỉ tiêu nhân khẩu 
 Nhóm chỉ tiêu giáo dục 
 Nhóm chỉ tiêu lao động việc làm 
 Nhóm chỉ tiêu y tế, sức khoẻ 
 Nhóm chỉ tiêu về thu nhập 
 Nhóm chỉ tiêu nhà ở, đất ở 
 Nhóm chỉ tiêu về đồ dùng, tài sản 
 Nhóm chỉ tiêu về chi tiêu 
 Nhóm chỉ tiêu về đói nghèo 
SIÊU DỮ LIỆU 
 Khái niệm, định nghĩa, PP tính 
 Các bảng danh mục 
CÁC CHỈ TIÊU TỔNG HỢP >> Nhóm chỉ tiêu nhà ở, đất ở  
Skip Navigation Links.
Expand Diện tích ở binh quân 1 nhân khẩu chia theo loại nhà bán kiên cốDiện tích ở binh quân 1 nhân khẩu chia theo loại nhà bán kiên cố
Expand Diện tích ở binh quân 1 nhân khẩu chia theo loại nhà kiên cốDiện tích ở binh quân 1 nhân khẩu chia theo loại nhà kiên cố
Expand Diện tích ở binh quân 1 nhân khẩu chia theo loại nhà tạm, nhà khácDiện tích ở binh quân 1 nhân khẩu chia theo loại nhà tạm, nhà khác
Expand Tỷ lệ có hố xí tự hoại/bán tự hoạiTỷ lệ có hố xí tự hoại/bán tự hoại
Expand Tỷ lệ hộ chăn nuôi có xử lý chất thải bằng cách thải ra sông/suối/ao hồTỷ lệ hộ chăn nuôi có xử lý chất thải bằng cách thải ra sông/suối/ao hồ
Expand Tỷ lệ hộ chăn nuôi có xử lý chất thải chăn nuôi dùng làm biogasTỷ lệ hộ chăn nuôi có xử lý chất thải chăn nuôi dùng làm biogas
Expand Tỷ lệ hộ chăn nuôi có xử lý chất thải chăn nuôi dùng làm phân bónTỷ lệ hộ chăn nuôi có xử lý chất thải chăn nuôi dùng làm phân bón
Expand Tỷ lệ hộ chăn nuôi có xử lý chất thải chăn nuôi thải ra cống rãnhTỷ lệ hộ chăn nuôi có xử lý chất thải chăn nuôi thải ra cống rãnh
Expand Tỷ lệ hộ chăn nuôi có xử lý chất thải khácTỷ lệ hộ chăn nuôi có xử lý chất thải khác
Expand Tỷ lệ hộ chia theo nguồn thắp sáng chính khácTỷ lệ hộ chia theo nguồn thắp sáng chính khác
Expand Tỷ lệ hộ chia theo nguồn thắp sáng chính là đèn dầu các loạiTỷ lệ hộ chia theo nguồn thắp sáng chính là đèn dầu các loại
Expand Tỷ lệ hộ chia theo nguồn thắp sáng chính là điện ắc quy/máy nổTỷ lệ hộ chia theo nguồn thắp sáng chính là điện ắc quy/máy nổ
Expand Tỷ lệ hộ chia theo nguồn thắp sáng chính là điện lướiTỷ lệ hộ chia theo nguồn thắp sáng chính là điện lưới
Expand Tỷ lệ hộ có cầu cáTỷ lệ hộ có cầu cá
Expand Tỷ lệ hộ có hố xí 2 ngănTỷ lệ hộ có hố xí 2 ngăn
Expand Tỷ lệ hộ có hố xí loại khácTỷ lệ hộ có hố xí loại khác
Expand Tỷ lệ hộ có hố xí thấm dội nướcTỷ lệ hộ có hố xí thấm dội nước
Expand Tỷ lệ hộ có máy tính nối mạng internetTỷ lệ hộ có máy tính nối mạng internet
Expand Tỷ lệ hộ có máy vi tínhTỷ lệ hộ có máy vi tính
Expand Tỷ lệ hộ có nhà bán kiên cốTỷ lệ hộ có nhà bán kiên cố
Expand Tỷ lệ hộ có nhà kiên cốTỷ lệ hộ có nhà kiên cố
Expand Tỷ lệ hộ dùng nguồn nước ăn chính là giếng khoan có bơmTỷ lệ hộ dùng nguồn nước ăn chính là giếng khoan có bơm
Expand Tỷ lệ hộ dùng nguồn nước ăn chính là giếng khơi, giếng xâyTỷ lệ hộ dùng nguồn nước ăn chính là giếng khơi, giếng xây
Expand Tỷ lệ hộ dùng nguồn nước ăn chính là nước giếng đấtTỷ lệ hộ dùng nguồn nước ăn chính là nước giếng đất
Expand Tỷ lệ hộ dùng nguồn nước ăn chính là nước khácTỷ lệ hộ dùng nguồn nước ăn chính là nước khác
Expand Tỷ lệ hộ dùng nguồn nước ăn chính là nước máy công cộngTỷ lệ hộ dùng nguồn nước ăn chính là nước máy công cộng
Expand Tỷ lệ hộ dùng nguồn nước ăn chính là nước máy riêngTỷ lệ hộ dùng nguồn nước ăn chính là nước máy riêng
Expand Tỷ lệ hộ dùng nguồn nước ăn chính là nước muaTỷ lệ hộ dùng nguồn nước ăn chính là nước mua
Expand Tỷ lệ hộ dùng nguồn nước ăn chính là nước mưaTỷ lệ hộ dùng nguồn nước ăn chính là nước mưa
Expand Tỷ lệ hộ dùng nguồn nước ăn chính là nước suối có lọcTỷ lệ hộ dùng nguồn nước ăn chính là nước suối có lọc
Expand Tỷ lệ hộ dùng nguồn nước ăn chính là sông/hồ/aoTỷ lệ hộ dùng nguồn nước ăn chính là sông/hồ/ao
Expand Tỷ lệ hộ dùng nguồn nước sinh hoạt chính là giếng khoan có bơmTỷ lệ hộ dùng nguồn nước sinh hoạt chính là giếng khoan có bơm
Expand Tỷ lệ hộ dùng nguồn nước sinh hoạt chính là giếng khơi, giếng xâyTỷ lệ hộ dùng nguồn nước sinh hoạt chính là giếng khơi, giếng xây
Expand Tỷ lệ hộ dùng nguồn nước sinh hoạt chính là nước giếng đấtTỷ lệ hộ dùng nguồn nước sinh hoạt chính là nước giếng đất
Expand Tỷ lệ hộ dùng nguồn nước sinh hoạt chính là nước khácTỷ lệ hộ dùng nguồn nước sinh hoạt chính là nước khác
Expand Tỷ lệ hộ dùng nguồn nước sinh hoạt chính là nước máy công cộngTỷ lệ hộ dùng nguồn nước sinh hoạt chính là nước máy công cộng
Expand Tỷ lệ hộ dùng nguồn nước sinh hoạt chính là nước máy riêngTỷ lệ hộ dùng nguồn nước sinh hoạt chính là nước máy riêng
Expand Tỷ lệ hộ dùng nguồn nước sinh hoạt chính là nước muaTỷ lệ hộ dùng nguồn nước sinh hoạt chính là nước mua
Expand Tỷ lệ hộ dùng nguồn nước sinh hoạt chính là nước mưaTỷ lệ hộ dùng nguồn nước sinh hoạt chính là nước mưa
Expand Tỷ lệ hộ dùng nguồn nước sinh hoạt chính là nước suối có lọcTỷ lệ hộ dùng nguồn nước sinh hoạt chính là nước suối có lọc
Expand Tỷ lệ hộ dùng nguồn nước sinh hoạt chính là sông/hồ/aoTỷ lệ hộ dùng nguồn nước sinh hoạt chính là sông/hồ/ao
Expand Tỷ lệ hộ ở nhà tạm, nhá khácTỷ lệ hộ ở nhà tạm, nhá khác
Expand Tỷ lệ hộ trồng trọt xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật bằng cách chônTỷ lệ hộ trồng trọt xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật bằng cách chôn
Expand Tỷ lệ hộ trồng trọt xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật bằng cách tái sử dụngTỷ lệ hộ trồng trọt xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật bằng cách tái sử dụng
Expand Tỷ lệ hộ trồng trọt xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật bằng cách vứt tùy tiện (ao/hồ.sông/suổi)Tỷ lệ hộ trồng trọt xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật bằng cách vứt tùy tiện (ao/hồ.sông/suổi)
Expand Tỷ lệ hộ trồng trọt xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật bằng cách vứt tùy tiện khácTỷ lệ hộ trồng trọt xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật bằng cách vứt tùy tiện khác
Expand Tỷ lệ hộ trồng trọt xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật bằng cách Vứt vào bãi rácTỷ lệ hộ trồng trọt xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật bằng cách Vứt vào bãi rác
Expand Tỷ lệ hộ trồng trọt xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật bằng đốtTỷ lệ hộ trồng trọt xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật bằng đốt
Expand Tỷ lệ hộ xử lý rác thải bằng cách có người đến lấy điTỷ lệ hộ xử lý rác thải bằng cách có người đến lấy đi
Expand Tỷ lệ hộ xử lý rác thải bằng cách khácTỷ lệ hộ xử lý rác thải bằng cách khác
Expand Tỷ lệ hộ xử lý rác thải bằng cách vứt ở gần nhàTỷ lệ hộ xử lý rác thải bằng cách vứt ở gần nhà
Expand Tỷ lệ hộ xử lý rác thải bằng cách vứt xuống ao/hồ/sôngTỷ lệ hộ xử lý rác thải bằng cách vứt xuống ao/hồ/sông
 
   
 
Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I, Tổng cục Thống kê
Địa chỉ: 54 Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa – Hà Nội
Email: tttinhoc@gso.gov.vn
Điện thoại: 04.38356104 – 04.38356101
  Vụ Thống kê Xã hội – Môi trường, Tổng cục Thống kê
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu – Ba Đình – Hà Nội
Email: xahoimoitruong@gso.gov.vn
Điện thoại: 04.38439871 – 04.38463455