TRANG CHỦ :: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG :: HỖ TRỢ ::   Tìm kiếm         
Ngôn ngữ:
 
 
GIỚI THIỆU 
 Tổng quan 
 Phương án điều tra 
 Phiếu điều tra 
CÁC CHỈ TIÊU TỔNG HỢP 
 Nhóm chỉ tiêu nhân khẩu 
 Nhóm chỉ tiêu giáo dục 
 Nhóm chỉ tiêu lao động việc làm 
 Nhóm chỉ tiêu y tế, sức khoẻ 
 Nhóm chỉ tiêu về thu nhập 
 Nhóm chỉ tiêu nhà ở, đất ở 
 Nhóm chỉ tiêu về đồ dùng, tài sản 
 Nhóm chỉ tiêu về chi tiêu 
 Nhóm chỉ tiêu về đói nghèo 
SIÊU DỮ LIỆU 
 Khái niệm, định nghĩa, PP tính 
 Các bảng danh mục 
CÁC CHỈ TIÊU TỔNG HỢP >> Nhóm chỉ tiêu về thu nhập  
Skip Navigation Links.
Expand Thu nhập bình quân 1 người 1 thángThu nhập bình quân 1 người 1 tháng
Expand Thu nhập từ công nghiệp bình quân 1 người 1 thángThu nhập từ công nghiệp bình quân 1 người 1 tháng
Expand Thu nhập từ dịch vụ bình quân 1 người 1 thángThu nhập từ dịch vụ bình quân 1 người 1 tháng
Expand Thu nhập từ lâm nghiệp bình quân 1 người 1 thángThu nhập từ lâm nghiệp bình quân 1 người 1 tháng
Expand Thu nhập từ nguồn thu khác bình quân 1 người 1 thángThu nhập từ nguồn thu khác bình quân 1 người 1 tháng
Expand Thu nhập từ nông nghiệp bình quân 1 người 1 thángThu nhập từ nông nghiệp bình quân 1 người 1 tháng
Expand Thu nhập từ nông, lâm nghiệp, thủy sản bình quân 1 người 1 thángThu nhập từ nông, lâm nghiệp, thủy sản bình quân 1 người 1 tháng
Expand Thu nhập từ phi nông, lâm nghiệp, thủy sản bình quân 1 người 1 thángThu nhập từ phi nông, lâm nghiệp, thủy sản bình quân 1 người 1 tháng
Expand Thu nhập từ thương nghiệp bình quân 1 người 1 thángThu nhập từ thương nghiệp bình quân 1 người 1 tháng
Expand Thu nhập từ thủy sản bình quân 1 người 1 thángThu nhập từ thủy sản bình quân 1 người 1 tháng
Expand Thu nhập từ tiền lương tiền công bình quân 1 người 1 thángThu nhập từ tiền lương tiền công bình quân 1 người 1 tháng
Expand Thu nhập từ xây dựng bình quân 1 người 1 thángThu nhập từ xây dựng bình quân 1 người 1 tháng
Expand Tỷ trọng thu nhập từ công nghiệp trong tổng thu nhậpTỷ trọng thu nhập từ công nghiệp trong tổng thu nhập
Expand Tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ trong tổng thu nhậpTỷ trọng thu nhập từ dịch vụ trong tổng thu nhập
Expand Tỷ trọng thu nhập từ lâm nghiệp trong tổng thu nhậpTỷ trọng thu nhập từ lâm nghiệp trong tổng thu nhập
Expand Tỷ trọng thu nhập từ nguồn thu khác trong tổng thu nhậpTỷ trọng thu nhập từ nguồn thu khác trong tổng thu nhập
Expand Tỷ trọng thu nhập từ nông nghiệp trong tổng thu nhậpTỷ trọng thu nhập từ nông nghiệp trong tổng thu nhập
Expand Tỷ trọng thu nhập từ nông, lâm nghiệp, thủy sản trong tổng thu nhậpTỷ trọng thu nhập từ nông, lâm nghiệp, thủy sản trong tổng thu nhập
Expand Tỷ trọng thu nhập từ phi nông, lâm nghiệp, thủy sản trong tổng thu nhậpTỷ trọng thu nhập từ phi nông, lâm nghiệp, thủy sản trong tổng thu nhập
Expand Tỷ trọng thu nhập từ thương nghiệp trong tổng thu nhậpTỷ trọng thu nhập từ thương nghiệp trong tổng thu nhập
Expand Tỷ trọng thu nhập từ thủy sản trong tổng thu nhậpTỷ trọng thu nhập từ thủy sản trong tổng thu nhập
Expand Tỷ trọng thu nhập từ tiền lương tiền công trong tổng thu nhậpTỷ trọng thu nhập từ tiền lương tiền công trong tổng thu nhập
Expand Tỷ trọng thu nhập từ xây dựng trong tổng thu nhậpTỷ trọng thu nhập từ xây dựng trong tổng thu nhập
 
   
 
Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I, Tổng cục Thống kê
Địa chỉ: 54 Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa – Hà Nội
Email: tttinhoc@gso.gov.vn
Điện thoại: 04.38356104 – 04.38356101
  Vụ Thống kê Xã hội – Môi trường, Tổng cục Thống kê
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu – Ba Đình – Hà Nội
Email: xahoimoitruong@gso.gov.vn
Điện thoại: 04.38439871 – 04.38463455