TRANG CHỦ :: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG :: HỖ TRỢ ::   Tìm kiếm         
Ngôn ngữ:
 
 
GIỚI THIỆU 
 Tổng quan 
 Phương án điều tra 
 Phiếu điều tra 
CÁC CHỈ TIÊU TỔNG HỢP 
 Nhóm chỉ tiêu nhân khẩu 
 Nhóm chỉ tiêu giáo dục 
 Nhóm chỉ tiêu lao động việc làm 
 Nhóm chỉ tiêu y tế, sức khoẻ 
 Nhóm chỉ tiêu về thu nhập 
 Nhóm chỉ tiêu nhà ở, đất ở 
 Nhóm chỉ tiêu về đồ dùng, tài sản 
 Nhóm chỉ tiêu về chi tiêu 
 Nhóm chỉ tiêu về đói nghèo 
SIÊU DỮ LIỆU 
 Khái niệm, định nghĩa, PP tính 
 Các bảng danh mục 
CÁC CHỈ TIÊU TỔNG HỢP >> Nhóm chỉ tiêu y tế, sức khoẻ  
Skip Navigation Links.
Expand Chi mua bảo hiểm y tếChi mua bảo hiểm y tế
Expand Chi mua dụng cụ y tếChi mua dụng cụ y tế
Expand Chi mua thuốc tự chữa hoặc dữ trữChi mua thuốc tự chữa hoặc dữ trữ
Expand Chi tiêu cho khám chữa bệnh bình quân 1 nhân khẩu trong 12 tháng quaChi tiêu cho khám chữa bệnh bình quân 1 nhân khẩu trong 12 tháng qua
Expand Chi tiêu cho y tế ngoài khám chữa bệnh bình quân 1 nhân khẩu trong 12 tháng quaChi tiêu cho y tế ngoài khám chữa bệnh bình quân 1 nhân khẩu trong 12 tháng qua
Expand Chi tiêu điều trị ngoại trú bình quân 1 người có khám chữa bệnh trong 12 tháng quaChi tiêu điều trị ngoại trú bình quân 1 người có khám chữa bệnh trong 12 tháng qua
Expand Chi tiêu điều trị nội trú bình quân 1 người có khám chữa bệnh trong 12 tháng quaChi tiêu điều trị nội trú bình quân 1 người có khám chữa bệnh trong 12 tháng qua
Expand Chi tiêu y tế bình quân 1 người có khám chữa bệnh trong 12 tháng quaChi tiêu y tế bình quân 1 người có khám chữa bệnh trong 12 tháng qua
Expand Chi tiêu y tế và chăm sóc sức khoẻ bình quân 1 nhân khẩu trong 12 tháng quaChi tiêu y tế và chăm sóc sức khoẻ bình quân 1 nhân khẩu trong 12 tháng qua
Expand Số ngày phải nghỉ do bị ốm/chấn thương bình quân 1 người có bị ốm, chấn thươngSố ngày phải nghỉ do bị ốm/chấn thương bình quân 1 người có bị ốm, chấn thương
Expand Tỷ lệ người có có điều trị nội trú trong 12 tháng quaTỷ lệ người có có điều trị nội trú trong 12 tháng qua
Expand Tỷ lệ người có khám chữa bệnh ngoại trú trong 12 tháng quaTỷ lệ người có khám chữa bệnh ngoại trú trong 12 tháng qua
Expand Tỷ lệ người có khám chữa bệnh trong 12 tháng quaTỷ lệ người có khám chữa bệnh trong 12 tháng qua
Expand Tỷ lệ người điều trị nội trú có sử dụng thẻ BHYT/sổ khám chữa bệnh miễn phí trong 12 tháng quaTỷ lệ người điều trị nội trú có sử dụng thẻ BHYT/sổ khám chữa bệnh miễn phí trong 12 tháng qua
Expand Tỷ lệ người khám/chữa bệnh ngoại trú có sử dụng thẻ BHYT/sổ khám chữa bệnh miễn phí trong 12 tháng quaTỷ lệ người khám/chữa bệnh ngoại trú có sử dụng thẻ BHYT/sổ khám chữa bệnh miễn phí trong 12 tháng qua
Expand Tỷ lệ người mắc bệnh chấn thương trong 12 tháng quaTỷ lệ người mắc bệnh chấn thương trong 12 tháng qua
Expand Tỷ lệ người mắc bệnh chấn thương trong 12 tháng qua phải nằm 1 chỗ và phải chăm sóc tại giườngTỷ lệ người mắc bệnh chấn thương trong 12 tháng qua phải nằm 1 chỗ và phải chăm sóc tại giường
Expand Tỷ lệ người mắc bệnh chấn thương trong 4 tuần quaTỷ lệ người mắc bệnh chấn thương trong 4 tuần qua
 
   
 
Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I, Tổng cục Thống kê
Địa chỉ: 54 Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa – Hà Nội
Email: tttinhoc@gso.gov.vn
Điện thoại: 04.38356104 – 04.38356101
  Vụ Thống kê Xã hội – Môi trường, Tổng cục Thống kê
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu – Ba Đình – Hà Nội
Email: xahoimoitruong@gso.gov.vn
Điện thoại: 04.38439871 – 04.38463455