TRANG CHỦ :: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG :: HỖ TRỢ ::   Tìm kiếm         
Ngôn ngữ:
 
 
GIỚI THIỆU 
 Tổng quan 
 Phương án điều tra 
 Phiếu điều tra 
CÁC CHỈ TIÊU TỔNG HỢP 
 Nhóm chỉ tiêu nhân khẩu 
 Nhóm chỉ tiêu giáo dục 
 Nhóm chỉ tiêu lao động việc làm 
 Nhóm chỉ tiêu y tế, sức khoẻ 
 Nhóm chỉ tiêu về thu nhập 
 Nhóm chỉ tiêu nhà ở, đất ở 
 Nhóm chỉ tiêu về đồ dùng, tài sản 
 Nhóm chỉ tiêu về chi tiêu 
 Nhóm chỉ tiêu về đói nghèo 
SIÊU DỮ LIỆU 
 Khái niệm, định nghĩa, PP tính 
 Các bảng danh mục 
SI��U D��� LI���U >> Kh��i ni���m, �����nh ngh��a, PP t��nh  
CHỌN CHỈ TIÊU - Nhóm chỉ tiêu giáo dục
STTTên chỉ tiêu
1Dân số từ 10 tuổi trở lên biết chữ
2Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên chia theo bằng cấp cao nhất
3Tỷ lệ đi học chung theo cấp học
4Tỷ lệ đi học đúng tuổi theo cấp học
5Cơ cấu loại trường đang học
6Chi giáo dục, đào tạo bình quân một người đi học trong 12 tháng qua
7Chi học phí bình quân một người đi học trong 12 tháng qua
8Chi đóng góp cho trường lớp bình quân một người đi học trong 12 tháng qua
9Chi phí học trái tuyến bình quân một người đi học trong 12 tháng qua
10Chi quần áo, đồng phục bình quân một người đi học trong 12 tháng qua
11Chi sách giáo khoa bình quân một người đi học trong 12 tháng qua
12Chi dụng cụ học tập bình quân một người đi học trong 12 tháng qua
13Chi học thêm bình quân một người đi học trong 12 tháng qua
14Chi giáo dục đào tạo khác bình quân một người đi học trong 12 tháng qua
15Chi giáo dục, đào tạo bình quân một người đi học trong 12 tháng qua theo cấp học
16Tỷ lệ người đi học trong 12 tháng qua được miễn giảm học phí
17Tỷ lệ người đi học trong 12 tháng qua được miễn giảm các khoản đóng góp
18Tỷ trọng chi giáo dục, đào tạo trong chi tiêu đời sống của hộ gia đình
 
   
 
Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I, Tổng cục Thống kê
Địa chỉ: 54 Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa – Hà Nội
Email: tttinhoc@gso.gov.vn
Điện thoại: 04.38356104 – 04.38356101
  Vụ Thống kê Xã hội – Môi trường, Tổng cục Thống kê
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu – Ba Đình – Hà Nội
Email: xahoimoitruong@gso.gov.vn
Điện thoại: 04.38439871 – 04.38463455