TRANG CHỦ :: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG :: HỖ TRỢ ::   Tìm kiếm         
Ngôn ngữ:
 
 
GIỚI THIỆU 
 Tổng quan 
 Phương án điều tra 
 Phiếu điều tra 
CÁC CHỈ TIÊU TỔNG HỢP 
 Nhóm chỉ tiêu nhân khẩu 
 Nhóm chỉ tiêu giáo dục 
 Nhóm chỉ tiêu lao động việc làm 
 Nhóm chỉ tiêu y tế, sức khoẻ 
 Nhóm chỉ tiêu về thu nhập 
 Nhóm chỉ tiêu nhà ở, đất ở 
 Nhóm chỉ tiêu về đồ dùng, tài sản 
 Nhóm chỉ tiêu về chi tiêu 
 Nhóm chỉ tiêu về đói nghèo 
SIÊU DỮ LIỆU 
 Khái niệm, định nghĩa, PP tính 
 Các bảng danh mục 
SI��U D��� LI���U >> Kh��i ni���m, �����nh ngh��a, PP t��nh  
CHỌN CHỈ TIÊU - Nhóm chỉ tiêu nhân khẩu
STTTên chỉ tiêu
1Nhân khẩu bình quân 1 hộ
2Tỷ trọng dân số nam trong tổng dân số
3Tỷ trọng dân số nữ trong tổng dân số
4Tỷ trọng dân số nam trong tổng dân số thành thị
5Tỷ trọng dân số nam trong tổng dân số nông thôn
6Tỷ trọng dân số nữ trong tổng dân số thành thị
7Tỷ trọng dân số nữ trong tổng dân số nông thôn
8Tỷ lệ dân số từ 0 - 14 tuổi trong tổng dân số
9Tỷ lệ dân số từ 15-59 tuổi trong tổng dân số
10Tỷ lệ dân số từ 60 tuổi trở lên trong tổng dân số
11Tỷ lệ dân số từ 13 tuổi trở lên chưa từng kết hôn
12Tỷ lệ dân số từ 13 tuổi trở lên đang có vợ/chồng
13Tỷ lệ dân số từ 13 tuổi trở lên góa vợ/chồng
14Tỷ lệ dân số từ 13 tuổi trở lên ly hôn
15Tỷ lệ dân số từ 13 tuổi trở lên ly thân
16Tỷ lệ chủ hộ là nam trong tổng số hộ gia đình
17Tỷ lệ chủ hộ là nữ trong tổng số hộ gia đình
18Số lao động bình quân 1 hộ
19Tỷ lệ phụ thuộc
20Tỷ lệ nhập cư của dân số từ 15 tuổi trở lên đến nơi ở hiện tại trong 5 năm qua
21Tỷ lệ nhập cư của dân số nam từ 15 tuổi trở lên đến nơi ở hiện tại trong 5 năm qua
22Tỷ lệ nhập cư của dân số nữ từ 15 tuổi trở lên đến nơi ở hiện tại trong 5 năm qua
23Tỷ lệ dân số đăng ký hộ khẩu tại phường/ xã sở tại
24Tỷ lệ dân số đăng ký hộ khẩu tại nơi khác trong tỉnh/TP
25Tỷ lệ dân số đăng ký hộ khẩu tại tỉnh/TP khác
 
   
 
Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I, Tổng cục Thống kê
Địa chỉ: 54 Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa – Hà Nội
Email: tttinhoc@gso.gov.vn
Điện thoại: 04.38356104 – 04.38356101
  Vụ Thống kê Xã hội – Môi trường, Tổng cục Thống kê
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu – Ba Đình – Hà Nội
Email: xahoimoitruong@gso.gov.vn
Điện thoại: 04.38439871 – 04.38463455