TRANG CHỦ :: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG :: HỖ TRỢ ::   Tìm kiếm         
Ngôn ngữ:
 
 
GIỚI THIỆU 
 Tổng quan 
 Phương án điều tra 
 Phiếu điều tra 
CÁC CHỈ TIÊU TỔNG HỢP 
 Nhóm chỉ tiêu nhân khẩu 
 Nhóm chỉ tiêu giáo dục 
 Nhóm chỉ tiêu lao động việc làm 
 Nhóm chỉ tiêu y tế, sức khoẻ 
 Nhóm chỉ tiêu về thu nhập 
 Nhóm chỉ tiêu nhà ở, đất ở 
 Nhóm chỉ tiêu về đồ dùng, tài sản 
 Nhóm chỉ tiêu về chi tiêu 
 Nhóm chỉ tiêu về đói nghèo 
SIÊU DỮ LIỆU 
 Khái niệm, định nghĩa, PP tính 
 Các bảng danh mục 
GIỚI THIỆU/ Tổng quan  
Dự án 00040722 do UNDP, DFID tài trợ nhằm tăng cường giám sát quốc gia thông qua việc xem xét/cập nhật Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia cần thiết cho việc lập kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, xem xét/cập nhật kế hoạch hành động thống kê quốc gia, nâng cao chất lượng số liệu và cải tiến công tác báo cáo, sử dụng và lưu trữ số liệu. Một trong số các nhiệm vụ quan trọng nhất của dự án là thiết lập một nơi lưu trữ số liệu thống kê với các công cụ khai thác cho những người dùng tin khác nhau để cải tiến việc tiếp cận thông tin. Để thực hiện yêu cầu trên, Tổng cục Thống kê đã đặt ra nhiệm vụ xây dựng kho dữ liệu (DataWarehouse) thống kê nhằm quản lý và khai thác dữ liệu thống kê hiệu quả hơn. Tuy nhiên, xây dựng kho dữ liệu là một công việc mới đối với Tổng cục Thống kê, nên các hoạt động hỗ trợ đã được triển khai như học tập kinh nghiệm của một số nước, đánh giá khảo nguồn dữ liệu. Công ty Minh Việt (một công ty hoạt động trong lĩnh vực tin học) đã thực hiện việc phân tích, đánh giá thực trạng tình hình, quy trình nghiệp vụ, các mối quan hệ và nguồn dữ liệu hiện tại nhằm giúp Tổng cục Thống kê xác định yêu cầu xây dựng DataWarehouse. Mặt khác, Tổng cục Thống kê đã cử các đoàn đi khảo sát, học tập kinh nghiệm xây dựng kho dữ liệu của Cơ quan Thống kê một số nước như Hàn Quốc, Canada,.. . Đoàn khảo sát của Tổng cục Thống kê đến thăm và làm việc tại Cơ quan Thống kê Canada do ông Nguyễn Đức Hòa, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê làm trưởng đoàn. Trên cơ sở kinh nghiệm của các đoàn khảo sát, học tập kinh nghiệm của Cơ quan Thống kê một số nước, năm 2010 Tổng cục Thống bắt đầu xây dựng kho dữ liệu mức sống hộ gia đình từ dữ liệu điều tra khảo sát mức sống hộ gia đình năm 2004, 2006, 2008 với sự tham gia của Vụ Thống kê Xã hội- Môi trường và Trung tâm Tin học Thống kê, Tổng cục Thống kê.
 
   
 
Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I, Tổng cục Thống kê
Địa chỉ: 54 Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa – Hà Nội
Email: tttinhoc@gso.gov.vn
Điện thoại: 04.38356104 – 04.38356101
  Vụ Thống kê Xã hội – Môi trường, Tổng cục Thống kê
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu – Ba Đình – Hà Nội
Email: xahoimoitruong@gso.gov.vn
Điện thoại: 04.38439871 – 04.38463455