Trang chủ
 
 
 
 
 
 
TÌM KIẾM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HỖ TRỢ / Hướng dẫn cấu hình và sửa lỗi
 

A. Cấu hình và sửa lỗi tự động
Toàn bộ các thao tác sẽ được chạy tự động thông qua chương trình FixAndZone.
- Đầu tiên download FixAndZone.exe
- Chạy file FixAndZone.exe ở thư mục chứa file download, khởi động lại máy tính khi quá trình chạy hoàn thành.
B. Cấu hình và sửa lỗi bằng tay

Trong trường hợp không thực hiện được cấu hình và sửa lỗi tự động, hãy thao tác theo các bước sau để thiết lập và sửa lỗi.
I. Thiết lập cấu hình Security trong Internet Explorer:
Cách cấu hình:
Tại Internet Explorer, chọn Tool => Internet Options => Security => Trusted sites
 ImageUpload/ImageHuongDan/inteoption.JPG


v    Bấm chọn nút “Site” và gõ địa chỉ http:/www.gso.gov.vn dưới dòng “Add this website to the zone”:

 ImageUpload/ImageHuongDan/addtrust.JPG

- Bỏ chọn mục “Require server verification (https:) for all sites in this zone”.
- Chọn "Add", kết quả như sau:
v    Bấm chọn nút “Custom Level” và thiết lập lại các thuộc tính như sau:
- “Initialize and script ActiveX controls not marked as safe for scripting”: chọn “Enable”.
- “Access data sources across domains”: chọn Enable.
Kết quả như hình sau:
 ImageUpload/ImageHuongDan/secu1.JPG

 ImageUpload/ImageHuongDan/secu2.JPG

II. Sửa lỗi không hiện Dialog box
Khi khai thác dữ liệu trực tuyến của các nhóm chỉ tiêu, một số hệ thống có thể không hiện được màn hình để save file. Lỗi này là do hệ thống của bạn chưa hỗ trợ thực hiện chức năng này, để khắc phục bạn download file FixDialogBox về máy và chạy.

III. Sửa lỗi không lưu được ảnh biểu đồ
Khi khai thác dữ liệu trực tuyến của phần biểu đồ, một số trình duyệt không thể lưu được file ảnh, nguyên nhân là do trình duyệt không hỗ trợ xuất dữ liệu ở máy khai thác. Để khắc phục, download owc11 về máy và cài đặt.IV. Sửa lỗi không khai thác được dữ liệu (The data provider didn't supply any further error information )
 ImageUpload/ImageHuongDan/loiferther.JPG

Khi khai thác dữ liệu trực tuyến, một số hệ thống sử dụng các component đã cũ, không hỗ trợ cho việc khai thác dữ liệu. Để nâng cấp phiên bản mới nhất, download file FixOleConnect.msi  về máy và cài đặt.

 
Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I, Tổng cục Thống kê
Địa chỉ: 54 Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa – Hà Nội
Email: tttinhoc@gso.gov.vn
Điện thoại: 04.38356104 – 04.38356101
  Vụ Thống kê Dân số và Lao động, Tổng cục Thống kê
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu – Ba Đình – Hà Nội
Email: dansolaodong@gso.gov.vn
Điện thoại: 04.38230100 – 04.38433353