VỤ XÂY DỰNG VÀ VỐN ĐẦU TƯ
 
Chương trình điều tra Xây dựng Quý và Năm
  Dành cho cài đặt lần đầu tiên không ưu tiên cài lại (Bộ cài đặt không có Data 27.3.2012)     Download
  PHIÊN BẢN UPDATE NĂM 2017 (file chạy exe nâng cấp chương trình)     Download
  Hướng dẫn sử dụng     Download
Font Tiếng Việt
  Bộ cài đặt Vietkey2000     Download
  Hướng dẫn ghi mã cho Doanh Nghiệp/Dự án     Download