Đăng nhập   
  
Tổng số câu hỏi       Số câu hỏi đã trả lời       Số câu hỏi chưa trả lời  
Lĩnh vực hỏi:  
Tiêu đề hỏi:
Nội dung hỏi:
Họ và tên:
Địa chỉ:
File đính kèm (<=3MB):
 1 - Tổ chức thực hiện điều tra
Những vướng mắc về điều tra VDT
-Pham vi điều tra ngành lực lượng vũ trang. - Xem trả lời (1)
ANGIANG.doc (32 KB)

Người hỏi: Nguyễn Quang Việt - 1/9B Lý Thường Kiệt, Mỹ Bình. Long Xuyên, An Giang   06/01/2015 08:46:17:063


Phạm vi điều tra của tỉnh
UBND tỉnh phê duyệt dự án phục vụ an ninh, quốc phòng nguồn vốn từ ngân sách tỉnh và giao cho Tinh đội hoặc Công an tỉnh làm chủ đầu tư, Cục Thống kê có thu thập thông tin vào phiếu 1/VĐT-DA và phiếu 1.1/VDT-DA không? Xem trả lời (1)

Người hỏi: Nguyễn Quang Việt - Cục Thống kê An Giang   06/01/2015 13:35:12:940


Điều tra phiếu 1 và 1.1 hay phiếu 4

Trong trường hợp này nên xem xét  phê duyệt dự án nguồn vốn từ ngân sách tỉnh có ủy quyền cho doanh nghiệp làm chủ đầu tư hay không, nếu được ủy quyền, doanh nghiệp sẻ làm phiếu 4/VĐT-DN thuộc dự án của doanh nghiệp.

Nếu doanh nghiệp chỉ là đơn vị để thuê thực hiện dự án trên, dự án này thực hiện phiếu 1 và 1.1/VĐT-DA và chủ đầu tư là UBND tỉnh hoặc Sở Xây dựng. Đây chì là một ý kiến. Rất mong được các đồng nghiệp góp ý .

Xem trả lời (1)

Người hỏi: Lý Phước Minh - Cục Thống kê Ninh Thuận   12/01/2015 09:02:56:047


các xã

Đối với trường hợp thôn xóm làm đường bê tông, xã cho xi măng, dân bỏ công và vật liệu khác( đây không thuộc xã nằm trong chương trình nông thôn mới )thì làm phiếu 1 hay phiếu 2.

Khi lập bảng kê 6.1 thì danh sách giữa ĐTDSGK 2014 và danh sách ĐTV 2015 không khớp nhau: ví đụ ở huyện bắc sơn Địa bà số 10 theo bảng kê của ĐTV tên là Nà Kuôn trong khi đó ĐTDSGK tên là Nà Nhì hoặc ở Thành phố Lạng Sơn địa bàn số 1 ĐTDSGK là địa bàn số 5... thì sử lý thế nào.

Lạng Sơn đã gửi lại DSRs lần cuối xướng Vụ, Đề nghị Vụ gửi lại bản mới nhất để Cục chuyển xuống các huyện để chuẩn bị điều tra

 

Xem trả lời (2)

Người hỏi: Nguyễn Thị Hiền - Cục TK Tỉnh Lạng Sơn   12/01/2015 11:09:45:803


danh sách của phiếu 6.1

Hiện nay, danh sách địa bàn điều tra của vốn đầu tư Tổng cục gửi về và danh sách địa bàn điều tra dân số giữa kỳ của tỉnh có một số địa bàn không khớp nhau ( cùng mã địa bàn nhưng khác tên gọi). Tổng cục cho hướng xử lý. Có thể lấy đúng tên và mã địa bàn của Điều tra dân số giữa kỳ ( nếu được, đề nghị Tổng cục cập nhật lại danh sách Lạng Sơn đã rà soát và gửi cho Vụ ngày 13.1.2015) Sau đó Chuyển chu Cục bản mới nhất..

Xem trả lời (1)

Người hỏi: Nguyễn Thị Hiền - Cục Thống kê   13/01/2015 16:52:59:067


Phieu so 5-TT

1. Danh muc chuong trai chan nuoi in trong phieu 5 don vi tinh la (m2XD), theo danh muc nang luc moi tang don vi tinh la (1000 con/nam).           Vay ghi the nao la dung?

2. Cac cong trinh xay dung toan bo bang ngan sach nha nuoc, chua cap du tien nhung doanh nghiep tu bo tien ra xay dung, chia theo nguon von ghi nhu the nao?

Xem trả lời (3)

Người hỏi: hoang thi diu - Cuc thong ke Thai Binh   19/01/2015 08:20:02:160


Đối với phiếu xã

Nếu xã không cấp giấy phép cho một công trình nào ( Không phát sinh), thì có thực hiện phiếu  2 không? Nếu có thì có cần lấy dấu của xã không?

Xem trả lời (1)

Người hỏi: Nguyễn Thị Hiền - Cục Thống kê   19/01/2015 10:08:07:310


phieu 2/vdt-x

trong năm 2014 xóm thực hiện làm đường liên thôn, trong đó nàh nước hỗ trợ xi măng, các hộ dân trong xóm nộp tiền để mua cát, sỏi và công lao động làm đường thì xá định điều tra ở phiếu nào

Xem trả lời (1)

Người hỏi: Hoàng Đức Dũng - Chi cục Thống kê Thạch An tỉnh Cao Bằng   22/01/2015 14:16:26:303


Hộ trang trại

Hộ trang trại hàng năm phải trả phí thuê mặt nước nuôi trồng thủy sản cho UBND xã, vậy khoản chi này có được tính là đầu tư của hộ trang trại không?

Xem trả lời (1)

Người hỏi: Vũ Thị Thu - Điều tra viên   26/01/2015 16:18:14:973


phải thực hiện mấy phiếu

Các đơn vị sự nghiệp công lập vừa thực hiện đầu tư từ nguồn vốn ngân sách là chủ yếu cho các công trình thuộc NSNN thì thực hiện phiếu 1/VĐT-DA và phiếu 1.1/VĐT-DA song họ có thực hiện đầu tư từ nguồn vốn tự có, vốn liên doanh, liên kết  vậy họ phải thực hiện thêm phiếu 3/VĐT-NCL có phải không? Thực tế Bệnh viện, trường học, các trung tâm , Đài truyền hình.... có rất nhiều công trình họ bỏ vốn tự có nhiều để đầu tư cho mục đích kinh doanh là chính.

Xem trả lời (1)

Người hỏi: Vũ Đình Nam - Cục TK Tỉnh Kiên Giang   27/01/2015 09:59:16:377


Câu hỏi phiếu 6 và phiếu 6.1

Số TT trong phiếu 6.1 có phải trùng với sô TT bảng kê vụ gửi lên không?

Trong năm hộ có mua 1 mảnh đất  có được tính là hộ có đầu tư không?

trong năm hộ có xây 1 nhà bếp có được tính không 

Xem trả lời (1)

Người hỏi: Vũ Thị Bích Thủy - Cục TK Tỉnh Tuyên Quang   27/01/2015 14:00:02:737


Phiếu 6
Câu hỏi: Tháng 10 năm 2014 một địa bàn được chọn vào mẫu điều tra Vốn đầu tư phát triển được lắp đặt đường ống nước, khoảng 70% hộ hộ trong địa bàn phải phá dỡ một phần tường rào, cổng, sân... để làm đường ống nước và sau đó các hộ đầu tư từ (5-10 triệu đồng/ hộ ) để xây lại tường rào, cổng, sân... Hỏi số tiền mà các hộ đầu tư này có được tính vào đầu tư phát triển hay không ? Xem trả lời (1)

Người hỏi: Phòng Thống kê Công nghiệp - Cục Thống kê Hải Dương   01/02/2015 08:51:06:103


Phiếu 2

Một đoạn đèn chiếu sáng ở đường xóm ( gồm 15 đèn trị giá 45 triệu đồng) được huy động những nhà ở trục đường đèn chạy qua quyên góp để làm có được ghi vào phiếu 2 không? Nếu được thì phần II Chia theo khoản mục đầu tư đưa vào dòng mã nào?

Xem trả lời (1)

Người hỏi: Điều tra viên - Bình Giang - Hải Dương   02/02/2015 16:15:26:590


Phieu 5

Năm 2014, một trang trại bỏ ra 2 tỷ đồng xây nhà nghỉ gồm 10 phòng, trong đó 8 phòng kinh doanh còn 2 phòng để ở, đề nghị các anh (chị) hướng dẫn cách ghi phiếu với hai trưởng hợp.

1. Nhà nghỉ được xây dựng ở ngoài trang trại?

2. Nhà nghỉ được xây dựng trong khuôn viên trang trại?

Xem trả lời (1)

Người hỏi: Điều tra viên - TX Chí Linh   05/02/2015 08:02:20:813


Nghiep vu

Trường học được phụ huynh đóng góp mua bàn ghế 10 bộ hết 40 triệu có được tính là đầu tư tài sản cố định không (mỗi bộ có 4 triệu); mua 2 chiếc điều hòa hết 15 triệu có được tính là đầu tư tài sản cố định không (mỗi chiếc có 7,5 triệu) ?

Theo Quy định về tài sản cố định

2.1. Tài sản cố định của hộ sản xuất kinh doanh: là những tài sản có giá trị đơn vị từ năm triệu đồng trở lên và thời gian sử dụng trên một năm.

Tài sản cố định của các hộ sử dụng vào sản xuất, kinh doanh gồm: kiốt, nhà bán hàng, tủ quầy bán hàng, bàn, tủ, giường ghế, ti vi, tủ lạnh, bộ dàn và thiết bị âm thanh, bồn bể chứa xăng dầu và thiết bị đo, đếm, bán xăng dầu, nhà xưởng, máy móc thiết bị sản xuất... có đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định.

2.2. Tài sản cố định của đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, tổ chức xã hội, tổ chức  xã hội - nghề nghiệp, cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng: là những tài sản có giá trị đơn vị từ mười triệu đồng trở lên và thời gian sử dụng trên một năm.

Xem trả lời (1)

Người hỏi: Điều tra viên - Cuc Thống kê Hải Dương   05/02/2015 09:29:26:410


cách ghi phiếu điều tra vốn đầu tư

Ngân sách Trung ương chuyển cho tỉnh, tỉnh chuyển cho huyện, huyện chuyển cho xã xây dựng nhà cho người có công, TBLS; và hộ không bỏ tiền ra thì ghi vào phiếu nào? nếu hộ có bỏ thêm tiền thì ghi phiếu nào? các bác bài em với.

Xem trả lời (1)

Người hỏi: lê chiêu sơn - chi cục thống kê huyện hướng hóa   05/02/2015 10:04:36:010


Về thực hiện phiếu xã và phiếu đơn vị SN

Cho hỏi : Khi ĐTV đến điều tra các xã (Phiếu 2/VĐT-X) và các đơn vị sự nghiệp (Phiếu 3/VĐT-NCL) nếu các đơn vị không thực hiện đầu tư trong năm 2014 (không phát sinh số liệu) thì có cần xác nhận của đơn vị thuộc đối tương điều tra không(đóng dấu phiếu điều tra) ? và sau này việc thanh toán công đối với các đơn vị này sẽ thực hiện như thế nào? (do thực tế sẽ phát sinh nhiều xã/P/TT và đơn vị sự nghiệp không có đầu tư trong năm 2014 nhưng ĐTV vẫn phải đến đơn vị để điều tra)

Xem trả lời (1)

Người hỏi: Hoàng Văn Eng - Cục TK Tỉnh Cao Bằng   05/02/2015 10:19:53:370


Nghiep vu

Huyện Ủy huyện Nam Sách được Công ty TNHH  Nam Quang tặng 5 chiếc điều hòa  để lắp cho các phòng làm việc thì ghi thông tin vốn đầu tư vào phiếu nào? xin các anh (chị) trả lời giúp

Xem trả lời (1)

Người hỏi: Điều tra viên - Cục Thống kê Hải Dương   05/02/2015 11:05:33:780


Phiếu số 6
Trong năm 2014 hộ có mua cây giống gồm xoài, chuối, ổi. Vậy chi phí mua cây giống và chi phí chăm sóc cây trong năm 2014 cóh được tính là đầu tư của hộ không? Xem trả lời (1)

Người hỏi: điều tra viên - trà vinh   07/02/2015 13:19:34:130


Chương trình nông thôn mới

Hiện nay ở các xã có chương trình nông thôn mới có thành lập Ban quản lý dự án vậy:

Một xã có hai loại dự án: 1. Xã làm chủ đầu tư    2. Ban quản lý dự án làm chủ đầu tư (dấu sử dụng của UBND xã)

Vậy nên nhập các loại dự án cấp xã làm chủ đầu tư  ( 01 phiếu 1) hay tách riêng 02  phiếu 1 cho UBND xã và cho Ban quản lý dự án.

Xin cảm ơn!

Xem trả lời (1)

Người hỏi: Đinh Nguyên Bảo - Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi   05/03/2015 17:06:51:460


điều tra phiếu 2 hay phiếu 3

khoản thu của học sinh để nhà trường mua cây cảnh, có thông qua ý kiến của UBND xã nhưng nhà trường đứng ra thu và mua cây cảnh. khoản này được ghi vào phiếu 2 hay phiếu 3

Xem trả lời (1)

Người hỏi: Điều tra viên - Yên Bái   11/03/2015 15:15:52:710


lam phiếu 5 hay phiếu 6

- hộ điêu tra thuộc địa bàn mẫu có đầu tư đắp bờ, múc đất thả cá. nhưng hộ lại là hộ trang trại. như vậy thực hiện phiếu 5 hay phiếu 6.

- hộ vừa đầu tư cho xây dựng chuồng trại, vừ đầu tư cho đào ao thả cá. câu 7 phiếu 6 mục đích đầu tư cho sản xuất kinh doanh ghi như thế nào

Xem trả lời (1)

Người hỏi: điều tra viên - chi cục thống kê   16/03/2015 10:48:06:517


Về danh sách, danh mục các chương trình, dự án

Đề nghị Tổ thường trực Trung ương gửi cho tỉnh danh sách cập nhật các  chương trình dự án, mã các CT/DA của địa phương điều tra và danh sách các CT/DA của các bộ ngành được triển khai ở các tỉnh mà các Bộ/Ngành đã tổ chức thu thập thông tin để cho tỉnh tổ chức điều tra được thuận lợi, loại khỏi danh sách các CT/DA mà đã điều tra ở TW đảm bảo không trùng........

Xin chân thành cảm ơn.

 

Xem trả lời (1)

Người hỏi: Hoàng Văn Eng - Cục TK Tỉnh Cao Bằng   18/03/2015 10:43:32:330


làm phiếu 1.1 hay phiếu 3

trong năm 2014 trường THCS được trung tâm hợp tác việt hàn tài trợ 25 bộ máy tính trị giá 400 triệu, ghi phiếu như thế nào cho trường THCS

Xem trả lời (1)

Người hỏi: điều tra viên - chi cục thống kê   20/03/2015 16:11:49:697


Phiếu 1.1 và phiếu 2

1. Hiện nay các xã có rất nhiều công trình XD đường bê tông, mương và sửa chữa nhà VH, và san lấp mặt bằng sân có giá trị từ 20 triệu đến 400 triệu thì phần 5.1 ghi ở nhóm nào? nhóm khác là những công trình nào.

2. Trường hợp  Huyện đội hỗ trợ tiền xây nhà tình nghĩa cho hộ không qua ngân sách xã, mà trao thẳng đến hộ có phải ghi vào phiếu 2/VDT - X không( hộ không nằm trong địa bàn hộ mẫu)

Xem trả lời (1)

Người hỏi: Điều tra viên - Chi cuc thống kê   23/03/2015 16:29:13:060


chương trình nhập tin

Câu 7: sở tài chính trong phiếu không có mục như sau:

1. Mục ngân sách 340: Tài chính ngân hàng và bảo hiểm phát sinh thêm quan hệ tài chính khác ở tây ninh (369 theo quy định bộ tài chính) chương trình đưa vào như thế nào

2. Mục 520 hoạt động y tế dự phòng không có, vậy đưa vào chương trình như thế nào

3. Phiếu 1 và 1.1 nhập vào chương trình bị treo máy:

khi nhập tới phiếu 1.1 phần cuối mã tỉnh và số thực hiện 2014 thì bị hỏi thông báo không bằng giá trị mã số 01 rồi bị treo máy luôn không chạy được nữa (trên thực tế là số thực hiện vốn khoản mục bằng với nguồn vốn thực hiện)

Xem trả lời (1)

Người hỏi: trần minh tiền - cục thống kê tây ninh   25/03/2015 14:11:16:450


phiếu 5

một địa bàn điều tra có 45% sô hộ được nhà nước hỗ trợ làm nhà,  vậy số hộ này có điều tra phiếu 6 ko 

Xem trả lời (1)

Người hỏi: Vu Thị BÍch Thủy - Cục Thông kê Tuyên Quang   02/04/2015 10:35:26:160


Phiếu 3

Trường học thu tiền của phụ huynh học sinh có thông qua UBND quận vậy xin hỏi nguốn vốn đó đưa vào mục nào của phiếu 3

Xem trả lời (1)

Người hỏi: Lương Thị Dung - UBND Phường Hải Thành quận Dương Kinh   03/04/2015 11:02:45:350


Nguon von

1 Nguoi nuoc ngoai bo tien xay dung 6 cay cau tri gia 9 Ty tren dia ban Xa. Vay o phi eu 2, xac dinh la von tu co hay von huy dong tu cac nguon khac?

 

Xem trả lời (1)

Người hỏi: dieu tra vien - Tiny an giang   22/04/2015 14:26:29:010


phiếu 6

hộ gia đình có đầu tư mua trâu và máy cày để phục vụ sản xuất của hộ gia đình có đc tính là hộ đầu tư không? có đc ghi vào phiếu không

Xem trả lời (1)

Người hỏi: Điều tra viên - Cao Bằng   13/05/2015 10:41:25:763


ve cac du anuoc ho tro khong xac dinh duoc gia tri

Xin hoi: cac du an do cac  ca nhan, to chuc tai tro cho cac xa, truong hoc chi co hien vat duoc nhan, khong xac dinh duoc gia tri..... thi co thu thap thong tin khong? de nghi BCDT W tra loi gap vi CB hien dang vuong khi nghiem thu phiieu xa, don vi su nghiep cua cac huyen

vi du: - Cac nha hao tam ung ho xay nha dai doan ket, nha tinh nghia.....

- cac to chuc ung bo trang thiet bi y te cho tram xa xa, ung ho may vi tinh, may chieu cho cac truong hoc......

Hau het cac don vi duoc nhan deu chi nhan duoc hien vat, khong biet duoc gia tri ,.... cac bien ban ban giao cung khong the hien gia tri......

Xem trả lời (2)

Người hỏi: Hoàng Văn Eng - Cục TK Tỉnh Cao Bằng   15/05/2015 10:06:37:307


 2 - Phiếu 1; 1.1 và Bảng kê 1
 3 - Phiếu 2 (UBND xã/phường/thị trấn)
 4 - Phiếu 3 và Bảng kê 2