Trang chủ :: Hướng dẫn sử dụng :: Hỗ trợ ::
GIỚI THIỆU
Tổng quan 
Phương án điều tra 
Phiếu điều tra 
NHÓM CHỈ TIÊU TỔNG HỢP
1. Dân số chung 
2. Dân số 15 tuổi trở lên 
3. Dân số trong độ tuổi lao động 
4. Dân số 15 - 34 
SIÊU DỮ LIỆU
Khái niệm, định nghĩa, cách tính 
Danh mục điều tra 
Danh sách biểu 
Biến phân tổ 
GIỚI THIỆU > Tổng quan
        Số liệu về lao động và việc làm ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá thị trường lao động nói riêng và nền kinh tế quốc dân nói chung. Từ năm 2007 đến nay, Tổng cục Thống kê tiến hành điều tra lao động việc làm hàng năm nhằm mục đích đó.
         Để hệ thống hoá thông tin và kết quả của các cuộc điều tra lao động và việc làm các năm 2007, 2008, 2009 và 2010, một kho dữ liệu của các cuộc điều tra nói trên được xây dựng phục vụ cho người dùng tin trong và ngoài nước.
         Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc đã hỗ trợ tài chính để thực hiện xây dựng kho dữ liệu lao động và việc làm. Chúng tôi cũng đánh giá cao sự cố gắng của các chuyên viên của Vụ Thống kê Dân số và Lao động, và của Trung tâm Tin học Thống kê Khu vực 1 thuộc Tổng cục Thống kê đã làm việc tận tâm để kho dữ liệu sớm hoàn thành.
         Mặc dù đã dành nhiều công sức, nhưng kho dữ liệu này có thể còn có những hạn chế nhất định. Chúng tôi mong nhận được ý kiến đóng góp của người sử dụng để các sản phẩm tương tự sau này của chúng tôi có chất lượng cao hơn.

Tổng cục Thống kê

Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I, Tổng cục Thống kê
Địa chỉ: 54 Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa – Hà Nội
Email: tttinhoc@gso.gov.vn
Điện thoại: 04.38356104 – 04.38356101
  Vụ Thống kê Dân số và Lao động , Tổng cục Thống kê
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu – Ba Đình – Hà Nội
Email: dansolaodong@gso.gov.vn
Điện thoại: 04.38230100 – 04.38433353