Trang chủ :: Hướng dẫn sử dụng :: Hỗ trợ ::
GIỚI THIỆU
Tổng quan 
Phương án điều tra 
Phiếu điều tra 
NHÓM CHỈ TIÊU TỔNG HỢP
1. Dân số chung 
2. Dân số 15 tuổi trở lên 
3. Dân số trong độ tuổi lao động 
4. Dân số 15 - 34 
SIÊU DỮ LIỆU
Khái niệm, định nghĩa, cách tính 
Danh mục điều tra 
Danh sách biểu 
Biến phân tổ 
A.Cấu hình security và sửa lỗi tự động
 Toàn bộ các thao tác sẽ được chạy tự động thông qua chương trình FixAndZone.
- Đầu tiên download FixAndZone.exe
- Chạy file  FixAndZone.exe ở thư mục chứa file download, khởi động lại máy tính khi quá trình chạy hoàn thành.
B.Hướng dẫn cấu hình và sửa lỗi bằng tay
Trong trương hợp không thực hiên được cấu hình và sửa lỗi tự động, hãy thao tác theo các bước sau để thiết lập và sửa lỗi.
I. Hướng dẫn thiết lập cấu Security website trong Internet Explorer:
Cách cấu hình:
Tại phần mềm Internet explorer chọn Tool => Internet Options => Security => Trusted sites    + Tại mục 'Site' gõ địa chỉ http://portal.thongke.gov.vn chọn add
                - Bỏ chọn mục 'Require Server Verification (Https:) for all sites in this zone'
Các bước được mô tả như hình sau:


   +  Tại mục 'Custom Level ' chọn các chức năng
                - 'Innitialize and script ActiveX controls not marked as safe for scripting'  thành enable
                - 'Access data sources across domains ' thành enable
Được mô tả như hình sau

II. Sửa lỗi không hiện Dialog box
 Tại các mục như khai thác dữ liệu trực tuyến của các nhóm chỉ tiêu, một số hệ thống có thể không hiên được đường hộp chọn đường dẫn để save file. Lỗi này là do hệ thống của bạn chưa hố trợ ActiveX thực hiện chức năng này, để khắc phục bạn download file FixDialogBox về máy và chạy

III. Sửa lỗi không lưu được ảnh biểu đồ
 Tại các mục như khai thác dữ liệu trực tuyến của phần biểu đồ một số trình duyệt không thể lưu được file ảnh, nguyên nhân là do trình duyệt không hỗ trợ xuất dữ liệu ở máy khai thác. Để khắc phục đownload owc11 về máy và cài đặt

IV. Sửa lỗi không kết nối được dữ liệu (The data provider didn't supply any further error information )

 Tại các mục như khai thác dữ liệu trực tuyến một số hệ thống sử dụng các component đã cũ không hỗ trợ cho việc khai thác dữ liệu. Để nâng cấp phiên bản mới nhất download file FixOleConnect.msi về máy và cài đặt
Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I, Tổng cục Thống kê
Địa chỉ: 54 Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa – Hà Nội
Email: tttinhoc@gso.gov.vn
Điện thoại: 04.38356104 – 04.38356101
  Vụ Thống kê Dân số và Lao động , Tổng cục Thống kê
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu – Ba Đình – Hà Nội
Email: dansolaodong@gso.gov.vn
Điện thoại: 04.38230100 – 04.38433353