Trang chủ :: Hướng dẫn sử dụng :: Hỗ trợ ::
GIỚI THIỆU
Tổng quan 
Phương án điều tra 
Phiếu điều tra 
NHÓM CHỈ TIÊU TỔNG HỢP
1. Dân số chung 
2. Dân số 15 tuổi trở lên 
3. Dân số trong độ tuổi lao động 
4. Dân số 15 - 34 
SIÊU DỮ LIỆU
Khái niệm, định nghĩa, cách tính 
Danh mục điều tra 
Danh sách biểu 
Biến phân tổ 
GIỚI THIỆU > Phương án điều tra
PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA
IDTên phương án
2007PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM NĂM 2007
(Ban hành kèm theo Quyết định số 792/QĐ-TCTK ngày 05/7/2007 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê)
2008PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA BIẾN ĐỘNG DÂN SỐ, NGUỒN LAO ĐỘNG VÀ KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH 1/4/2008
(Ban hành kèm theo Quyết định số 106 /QĐ-TCTK ngày 31 tháng 01 năm 2008 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê).
2009PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA LAO ĐỘNG – VIỆC LÀM NĂM 2009
(Ban hành kèm theo Quyết định số 588/QĐ-TCTK ngày 27/7/2009 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê).
2010PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM 2 KỲ NĂM 2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số 121 /QĐ-TCTK ngày 25 tháng 02 năm 2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê).
Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I, Tổng cục Thống kê
Địa chỉ: 54 Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa – Hà Nội
Email: tttinhoc@gso.gov.vn
Điện thoại: 04.38356104 – 04.38356101
  Vụ Thống kê Dân số và Lao động , Tổng cục Thống kê
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu – Ba Đình – Hà Nội
Email: dansolaodong@gso.gov.vn
Điện thoại: 04.38230100 – 04.38433353