Trang chủ :: Hướng dẫn sử dụng :: Hỗ trợ ::
GIỚI THIỆU
Tổng quan 
Phương án điều tra 
Phiếu điều tra 
NHÓM CHỈ TIÊU TỔNG HỢP
1. Dân số chung 
2. Dân số 15 tuổi trở lên 
3. Dân số trong độ tuổi lao động 
4. Dân số 15 - 34 
SIÊU DỮ LIỆU
Khái niệm, định nghĩa, cách tính 
Danh mục điều tra 
Danh sách biểu 
Biến phân tổ 
GIỚI THIỆU > Phiếu điều tra
PHIẾU ĐIỀU TRA
 1 - Phiếu điều tra lao động việc làm năm 2007
1Định danh
2Phần 1: Phiếu hộ
3Phần 2: Phiếu cá nhân
 2 - Phiếu điều tra biến động dân số, nguồn lao động và kế hoạch hoá Gia đình 1/4/2008
1ĐỊNH DANH
2PHẦN 1: THÔNG TIN VỀ DÂN SỐ VÀ LAO ĐỘNG
3PHẦN 2: PHỎNG VẤN PHỤ NỮ TỪ I5 – 49 TUỔI (SINH TỪ 4/I958 ĐẾN 3/I993)
4PHẦN 3: THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CHẾT
 3 - Phiếu điều tra lao động việc làm năm 2009
1ĐỊNH DANH
2PHẦN 1: PHIẾU HỘ
3PHẦN 2: PHIẾU CÁ NHÂN
 4 - Phiếu điều tra lao động việc làm năm 2010
1ĐỊNH DANH
2PHẦN 1: PHIẾU HỘ
3PHẦN 2: PHIẾU CÁ NHÂN
Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I, Tổng cục Thống kê
Địa chỉ: 54 Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa – Hà Nội
Email: tttinhoc@gso.gov.vn
Điện thoại: 04.38356104 – 04.38356101
  Vụ Thống kê Dân số và Lao động , Tổng cục Thống kê
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu – Ba Đình – Hà Nội
Email: dansolaodong@gso.gov.vn
Điện thoại: 04.38230100 – 04.38433353