Trang chủ :: Hướng dẫn sử dụng :: Hỗ trợ ::
GIỚI THIỆU
Tổng quan 
Phương án điều tra 
Phiếu điều tra 
NHÓM CHỈ TIÊU TỔNG HỢP
1. Dân số chung 
2. Dân số 15 tuổi trở lên 
3. Dân số trong độ tuổi lao động 
4. Dân số 15 - 34 
SIÊU DỮ LIỆU
Khái niệm, định nghĩa, cách tính 
Danh mục điều tra 
Danh sách biểu 
Biến phân tổ 
SIÊU DỮ LIỆU > Danh sách biểu
Skip Navigation Links.
Collapse 3.1. Dân số trong độ tuổi lao động3.1. Dân số trong độ tuổi lao động
3.1.1. Dân số trong tuổi lao động chia theo các đặc trưng
3.1.2. Phân bố phần trăm dân số trong tuổi lao động theo trình độ chuyên môn kỹ thuật cao nhất đạt được chia theo ...
Collapse 3.2. Dân số trong độ tuổi lao động làm việc3.2. Dân số trong độ tuổi lao động làm việc
3.2.1. Dân số trong độ tuổi lao động làm việc chia theo các đặc trưng
3.2.2. Phân bố phần trăm dân số trong tuổi lao động làm việc theo trình độ chuyên môn kỹ thuật cao nhất đạt được ...
3.2.3. Phân bố phần trăm dân số trong tuổi lao động làm việc theo khu vực kinh tế chia theo một số đặc trưng
3.2.4. Phân bố phần trăm dân số trong tuổi lao động làm việc theo nghề cấp 1 chia theo một số đặc trưng
3.2.5. Phân bố phần trăm dân số trong tuổi lao động làm việc theo loại hình kinh tế chia theo một số đặc trưng ...
3.2.6. Phân bố phần trăm dân số trong tuổi lao động làm việc theo vị thế việc làm chia theo một số đặc trưng
3.2.7. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động thô của dân số trong tuổi lao động chia theo giới tính
3.2.8. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động chung của dân số trong tuổi lao động chia theo giới tính
3.2.9. Tỷ lệ lao động đang làm việc của dân số trong tuổi lao động so với tổng số dân
3.2.10. Tiền lương bình quân tháng từ công việc chính của dân số trong tuổi lao động làm việc chia theo các đặc ...
3.2.11. Số giờ làm việc bình quân 1 tuần của dân số trong tuổi lao động làm việc chia theo các đặc trưng
3.2.12. Tỷ trọng dân số trong tuổi lao động làm việc dưới 35 giờ 1 tuần chia theo các đặc trưng
Collapse 3.3. Dân số trong độ tuổi lao động thất nghiệp3.3. Dân số trong độ tuổi lao động thất nghiệp
3.3.1. Dân số trong tuổi lao động thất nghiệp chia theo các đặc trưng
3.3.2. Tỷ lệ thất nghịêp của dân số trong tuổi lao động chia theo giới tính
3.3.3. Phân bố phần trăm dân số trong tuổi lao động thất nghiệp theo trình độ chuyên môn kỹ thuật cao nhất đạt ...
Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I, Tổng cục Thống kê
Địa chỉ: 54 Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa – Hà Nội
Email: tttinhoc@gso.gov.vn
Điện thoại: 04.38356104 – 04.38356101
  Vụ Thống kê Dân số và Lao động , Tổng cục Thống kê
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu – Ba Đình – Hà Nội
Email: dansolaodong@gso.gov.vn
Điện thoại: 04.38230100 – 04.38433353