TRANG CHỦ :: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG :: HỖ TRỢ ::   Tìm kiếm         
Ngôn ngữ:
 
 
GIỚI THIỆU 
 Tổng quan 
 Phương án điều tra 
 Phiếu điều tra 
CÁC CHỈ TIÊU TỔNG HỢP 
 Nhóm chỉ tiêu nhân khẩu 
 Nhóm chỉ tiêu giáo dục 
 Nhóm chỉ tiêu lao động việc làm 
 Nhóm chỉ tiêu y tế, sức khoẻ 
 Nhóm chỉ tiêu về thu nhập 
 Nhóm chỉ tiêu nhà ở, đất ở 
 Nhóm chỉ tiêu về đồ dùng, tài sản 
 Nhóm chỉ tiêu về chi tiêu 
 Nhóm chỉ tiêu về đói nghèo 
SIÊU DỮ LIỆU 
 Khái niệm, định nghĩa, PP tính 
 Các bảng danh mục 
GIỚI THIỆU >> Phương án điều tra  
PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA
IDSurvey plan
2004PHƯƠNG ÁN KHẢO SÁT MỨC SỐNG HỘ GIA ĐÌNH NĂM 2004
(Ban hành kèm theo
Quyết định số 697/QĐ-TCTK-XHMT ngày 12/12/2003 của Tổng cục Trưởng Tổng cục Thống kê).
2006PHƯƠNG ÁN KHẢO SÁT MỨC SỐNG HỘ GIA ĐÌNH NĂM 2006
(Ban hành kèm theo Quyết định Số: 308 /QĐ-TCTK ngày 05/04/2006 của Tổng cục Trưởng Tổng cục Thống kê)
2008PHƯƠNG ÁN KHẢO SÁT MỨC SỐNG HỘ GIA ĐÌNH VÀ ĐIỀU TRA QUYỀN SỐ CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG NĂM 2008
(Ban hành kèm theo Quyết định Số: 322 /QĐ-TCTK ngày 22/04/2008 của Thứ trưởng kiêm Tổng cục Trưởng Tổng cục Thống kê)
 
   
 
Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I, Tổng cục Thống kê
Địa chỉ: 54 Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa – Hà Nội
Email: tttinhoc@gso.gov.vn
Điện thoại: 04.38356104 – 04.38356101
  Vụ Thống kê Xã hội – Môi trường, Tổng cục Thống kê
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu – Ba Đình – Hà Nội
Email: xahoimoitruong@gso.gov.vn
Điện thoại: 04.38439871 – 04.38463455