TRANG CHỦ :: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG :: HỖ TRỢ ::   Tìm kiếm         
Ngôn ngữ:
 
 
GIỚI THIỆU 
 Tổng quan 
 Phương án điều tra 
 Phiếu điều tra 
CÁC CHỈ TIÊU TỔNG HỢP 
 Nhóm chỉ tiêu nhân khẩu 
 Nhóm chỉ tiêu giáo dục 
 Nhóm chỉ tiêu lao động việc làm 
 Nhóm chỉ tiêu y tế, sức khoẻ 
 Nhóm chỉ tiêu về thu nhập 
 Nhóm chỉ tiêu nhà ở, đất ở 
 Nhóm chỉ tiêu về đồ dùng, tài sản 
 Nhóm chỉ tiêu về chi tiêu 
 Nhóm chỉ tiêu về đói nghèo 
SIÊU DỮ LIỆU 
 Khái niệm, định nghĩa, PP tính 
 Các bảng danh mục 
GIỚI THIỆU >> Phiếu điều tra  
Questionnaire
1 - Household Living Standard Survey 2004
1Section 1. List of household members
2section 2. Education, training and vocational trainING
3section 3. Health and health care
4Section 4. Income
5Section 5. Expenditure
6Section 6. Fixed assets and durable appliances
7Section 7. Accommodation
8Section 8. Participation in the poverty alleviation and hunger eradication program
9Section 9. Extended agriculture, forestry and aquaculture
10section 10. Non-agriculture, non-sylviculture, non-aquaculture activities and services (expanded)
2 - Household Living Standard Survey 2006
1section 1. List of household members
2section 2A. Education, training and vocational training
3section 2B_E. Education, training and vocational training
4section 3A. Health and health care
5section 3B. Health and health care
6section 3C_I. Health and health care
7Section 4. Income
8Section 5. Expenditure
9Section 6. Fixed assets and durable appliances
10Section 7. Accommodation
11Section 8. Participation in the poverty alleviation and hunger eradication program and credit
12cover
3 - Household living standards and consumer price index weight survey 2008
1section 1. List of household members
2section 2. Education, training and vocational training
3section 3. c
4Section 4. Income
5Section 5. Expenditure
6Section 6. Fixed assets and durable appliances
7Section 7. Accommodation
8Section 8. Participation in the poverty alleviation and hunger eradication program and credit
 
   
 
Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I, Tổng cục Thống kê
Địa chỉ: 54 Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa – Hà Nội
Email: tttinhoc@gso.gov.vn
Điện thoại: 04.38356104 – 04.38356101
  Vụ Thống kê Xã hội – Môi trường, Tổng cục Thống kê
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu – Ba Đình – Hà Nội
Email: xahoimoitruong@gso.gov.vn
Điện thoại: 04.38439871 – 04.38463455