TRANG CHỦ :: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG :: HỖ TRỢ ::   Tìm kiếm         
Ngôn ngữ:
 
 
GIỚI THIỆU 
 Tổng quan 
 Phương án điều tra 
 Phiếu điều tra 
CÁC CHỈ TIÊU TỔNG HỢP 
 Nhóm chỉ tiêu nhân khẩu 
 Nhóm chỉ tiêu giáo dục 
 Nhóm chỉ tiêu lao động việc làm 
 Nhóm chỉ tiêu y tế, sức khoẻ 
 Nhóm chỉ tiêu về thu nhập 
 Nhóm chỉ tiêu nhà ở, đất ở 
 Nhóm chỉ tiêu về đồ dùng, tài sản 
 Nhóm chỉ tiêu về chi tiêu 
 Nhóm chỉ tiêu về đói nghèo 
SIÊU DỮ LIỆU 
 Khái niệm, định nghĩa, PP tính 
 Các bảng danh mục 
SIÊU DỮ LIỆU >> Khái niệm, định nghĩa, PP tính  
Nhóm chỉ tiêu giáo dục - Tỷ lệ đi học đúng tuổi theo cấp học
Tên chỉ tiêu:  
Tỷ lệ đi học đúng tuổi theo cấp học
Khái niệm/định nghĩa, phương pháp tính:  

Tỷ lệ đi học đúng tuổi cấp học X được tính bằng tỷ lệ phần trăm giữa số học sinh trong độ tuổi cấp học X đang đi học cấp học X so với tổng số người trong độ tuổi cấp học X. Tỷ lệ đi học đúng tuổi cấp học X (%) = (Số học sinh trong độ tuổi cấp học X đang học cấp X/ Số người trong độ tuổi cấp học X) x 100.

Chỉ số này sử dụng để giám sát việc thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục tiểu học được xác định rõ ràng trong Mục tiêu Thiên niên kỷ và trong Các sáng kiến Giáo dục. Chỉ tiêu này chỉ ra số trẻ em ở độ tuổi cấp tiểu học được đến trường. Tỷ lệ nhập học đúng tuổi chỉ tính cho số trẻ em có tuổi chính thức phải đến trường theo quy định của ngành giáo dục mỗi nước (Tỷ lệ nhập học chung cấp tiểu học thì bao gồm cả trẻ em ở mọi lứa tuổi nhập học cấp tiểu học). Tỷ lệ nhập học đúng tuổi nhỏ hơn 100% cho ta biết một tỷ lệ trẻ em đến tuổi đi học nhưng không được đến trường. Sự khác biệt giữa hai chỉ tiêu này là chưa chỉ ra được số học sinh không tham gia nhập học, nhất là khi một số học sinh tham gia nhập học các cấp học khác.

Phân tổ:  
Cấp học phổ thông đúng tuổi
Cấp học phổ thông đúng tuổi - 6 Vùng
Cấp học phổ thông đúng tuổi - 8 Vùng
Cấp học phổ thông đúng tuổi - Giới tính
Cấp học phổ thông đúng tuổi - Thành thị nông thôn
Đơn vị tính:  
%
 
   
 
Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I, Tổng cục Thống kê
Địa chỉ: 54 Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa – Hà Nội
Email: tttinhoc@gso.gov.vn
Điện thoại: 04.38356104 – 04.38356101
  Vụ Thống kê Xã hội – Môi trường, Tổng cục Thống kê
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu – Ba Đình – Hà Nội
Email: xahoimoitruong@gso.gov.vn
Điện thoại: 04.38439871 – 04.38463455