TRANG CHỦ :: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG :: HỖ TRỢ ::   Tìm kiếm         
Ngôn ngữ:
 
 
GIỚI THIỆU 
 Tổng quan 
 Phương án điều tra 
 Phiếu điều tra 
CÁC CHỈ TIÊU TỔNG HỢP 
 Nhóm chỉ tiêu nhân khẩu 
 Nhóm chỉ tiêu giáo dục 
 Nhóm chỉ tiêu lao động việc làm 
 Nhóm chỉ tiêu y tế, sức khoẻ 
 Nhóm chỉ tiêu về thu nhập 
 Nhóm chỉ tiêu nhà ở, đất ở 
 Nhóm chỉ tiêu về đồ dùng, tài sản 
 Nhóm chỉ tiêu về chi tiêu 
 Nhóm chỉ tiêu về đói nghèo 
SIÊU DỮ LIỆU 
 Khái niệm, định nghĩa, PP tính 
 Các bảng danh mục 
SI��U D��� LI���U >> Kh��i ni���m, �����nh ngh��a, PP t��nh  
Nhóm chỉ tiêu nhân khẩu - Tỷ lệ nhập cư của dân số từ 15 tuổi trở lên đến nơi ở hiện tại trong 5 năm qua
Tên chỉ tiêu:  
Tỷ lệ nhập cư của dân số từ 15 tuổi trở lên đến nơi ở hiện tại trong 5 năm qua
Khái niệm/định nghĩa, phương pháp tính:  
Tỷ lệ nhập cư của dân số từ 15 tuổi trở lên đến nơi ở hiện tại trong vòng 5 năm qua được tính bằng phần trăm số người từ 15 tuổi trở lên đến nơi ở hiện tại trong vòng 5 năm qua trong tổng số người đang ở tại địa bàn đó. Tỷ lệ nhập cư của dân số từ 15 tuổi trở lên đến nơi ở hiện tại trong vòng 5 năm qua (%) = (Số người từ 15 tuổi trở lên đang ở tại địa bàn trong vòng 5 năm qua / Tổng số người đang ở tại địa bàn) x 100
Phân tổ:  
5 Nhóm thu nhập theo 6 vùng5 Nhóm thu nhập theo 8 vùng
6 Vùng8 Vùng
Cả nướcDân tộc chủ hộ
Giới tính chủ hộNhóm tuổi
Thành thị nông thôn
Đơn vị tính:  
%
 
   
 
Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I, Tổng cục Thống kê
Địa chỉ: 54 Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa – Hà Nội
Email: tttinhoc@gso.gov.vn
Điện thoại: 04.38356104 – 04.38356101
  Vụ Thống kê Xã hội – Môi trường, Tổng cục Thống kê
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu – Ba Đình – Hà Nội
Email: xahoimoitruong@gso.gov.vn
Điện thoại: 04.38439871 – 04.38463455