TRANG CHỦ :: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG :: HỖ TRỢ ::   Tìm kiếm         
Ngôn ngữ:
 
 
GIỚI THIỆU 
 Tổng quan 
 Phương án điều tra 
 Phiếu điều tra 
CÁC CHỈ TIÊU TỔNG HỢP 
 Nhóm chỉ tiêu nhân khẩu 
 Nhóm chỉ tiêu giáo dục 
 Nhóm chỉ tiêu lao động việc làm 
 Nhóm chỉ tiêu y tế, sức khoẻ 
 Nhóm chỉ tiêu về thu nhập 
 Nhóm chỉ tiêu nhà ở, đất ở 
 Nhóm chỉ tiêu về đồ dùng, tài sản 
 Nhóm chỉ tiêu về chi tiêu 
 Nhóm chỉ tiêu về đói nghèo 
SIÊU DỮ LIỆU 
 Khái niệm, định nghĩa, PP tính 
 Các bảng danh mục 
SI��U D��� LI���U >> Kh��i ni���m, �����nh ngh��a, PP t��nh  
Nhóm chỉ tiêu nhân khẩu - Số lao động bình quân 1 hộ
Tên chỉ tiêu:  
Số lao động bình quân 1 hộ
Khái niệm/định nghĩa, phương pháp tính:  
Số lao động bình quân một hộ được tính bằng cách lấy tổng số lao động của hộ trong kỳ điều tra chia cho tổng số hộ. Lao động bình quân 1 hộ (người) = Tổng số lao động/ Tổng số hộ. Lao động ở đây bao gồm dân số từ 15 - 55 tuổi đối với nữ và 15 - 60 tuổi đối với nam
Phân tổ:  
Bằng cấp cao nhất của chủ hộ
Cả nước
Dân tộc chủ hộ
Giới tính chủ hộ
Thành thị nông thôn
Đơn vị tính:  
Người
 
   
 
Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I, Tổng cục Thống kê
Địa chỉ: 54 Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa – Hà Nội
Email: tttinhoc@gso.gov.vn
Điện thoại: 04.38356104 – 04.38356101
  Vụ Thống kê Xã hội – Môi trường, Tổng cục Thống kê
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu – Ba Đình – Hà Nội
Email: xahoimoitruong@gso.gov.vn
Điện thoại: 04.38439871 – 04.38463455