TRANG CHỦ :: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG :: HỖ TRỢ ::   Tìm kiếm         
Ngôn ngữ:
 
 
GIỚI THIỆU 
 Tổng quan 
 Phương án điều tra 
 Phiếu điều tra 
CÁC CHỈ TIÊU TỔNG HỢP 
 Nhóm chỉ tiêu nhân khẩu 
 Nhóm chỉ tiêu giáo dục 
 Nhóm chỉ tiêu lao động việc làm 
 Nhóm chỉ tiêu y tế, sức khoẻ 
 Nhóm chỉ tiêu về thu nhập 
 Nhóm chỉ tiêu nhà ở, đất ở 
 Nhóm chỉ tiêu về đồ dùng, tài sản 
 Nhóm chỉ tiêu về chi tiêu 
 Nhóm chỉ tiêu về đói nghèo 
SIÊU DỮ LIỆU 
 Khái niệm, định nghĩa, PP tính 
 Các bảng danh mục 
SI��U D��� LI���U >> Kh��i ni���m, �����nh ngh��a, PP t��nh  
Nhóm chỉ tiêu nhân khẩu - Tỷ lệ chủ hộ là nữ trong tổng số hộ gia đình
Tên chỉ tiêu:  
Tỷ lệ chủ hộ là nữ trong tổng số hộ gia đình
Khái niệm/định nghĩa, phương pháp tính:  
Tỷ lệ chủ hộ là nữ trong tổng số hộ gia đình được tính bằng phần trăm số hộ có chủ hộ là nữ trong tổng số hộ. Tỷ lệ chủ hộ là nữ (%) = (Tổng số hộ có chủ hộ là nữ/Tổng số hộ điều tra) x 100
Phân tổ:  
5 Nhóm thu nhập chung cả nước6 Vùng
8 VùngBằng cấp cao nhất của chủ hộ
Cả nướcGiới tính
Giới tính chủ hộThành thị nông thôn
Đơn vị tính:  
%
 
   
 
Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I, Tổng cục Thống kê
Địa chỉ: 54 Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa – Hà Nội
Email: tttinhoc@gso.gov.vn
Điện thoại: 04.38356104 – 04.38356101
  Vụ Thống kê Xã hội – Môi trường, Tổng cục Thống kê
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu – Ba Đình – Hà Nội
Email: xahoimoitruong@gso.gov.vn
Điện thoại: 04.38439871 – 04.38463455