TRANG CHỦ :: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG :: HỖ TRỢ ::   Tìm kiếm         
Ngôn ngữ:
 
 
GIỚI THIỆU 
 Tổng quan 
 Phương án điều tra 
 Phiếu điều tra 
CÁC CHỈ TIÊU TỔNG HỢP 
 Nhóm chỉ tiêu nhân khẩu 
 Nhóm chỉ tiêu giáo dục 
 Nhóm chỉ tiêu lao động việc làm 
 Nhóm chỉ tiêu y tế, sức khoẻ 
 Nhóm chỉ tiêu về thu nhập 
 Nhóm chỉ tiêu nhà ở, đất ở 
 Nhóm chỉ tiêu về đồ dùng, tài sản 
 Nhóm chỉ tiêu về chi tiêu 
 Nhóm chỉ tiêu về đói nghèo 
SIÊU DỮ LIỆU 
 Khái niệm, định nghĩa, PP tính 
 Các bảng danh mục 
SI��U D��� LI���U >> Kh��i ni���m, �����nh ngh��a, PP t��nh  
Nhóm chỉ tiêu nhân khẩu - Tỷ lệ dân số từ 13 tuổi trở lên ly thân
Tên chỉ tiêu:  
Tỷ lệ dân số từ 13 tuổi trở lên ly thân
Khái niệm/định nghĩa, phương pháp tính:  
Tỷ lệ dân số từ 13 tuổi trở lên ly thân được tính bằng phần trăm dân số từ 13 tuổi trở lên ly thân trong tổng dân số. Tỷ lệ dân số từ 13 tuổi trở lên ly thân (%) = (Tổng dân số từ 13 tuổi trở lên ly thân/Tổng dân số) x 100
Phân tổ:  
5 Nhóm thu nhập chung cả nướcBằng cấp cao nhất
Cả nướcGiới tính
Nhóm tuổiThành thị nông thôn
Đơn vị tính:  
%
 
   
 
Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I, Tổng cục Thống kê
Địa chỉ: 54 Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa – Hà Nội
Email: tttinhoc@gso.gov.vn
Điện thoại: 04.38356104 – 04.38356101
  Vụ Thống kê Xã hội – Môi trường, Tổng cục Thống kê
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu – Ba Đình – Hà Nội
Email: xahoimoitruong@gso.gov.vn
Điện thoại: 04.38439871 – 04.38463455