TRANG CHỦ :: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG :: HỖ TRỢ ::   Tìm kiếm         
Ngôn ngữ:
 
 
GIỚI THIỆU 
 Tổng quan 
 Phương án điều tra 
 Phiếu điều tra 
CÁC CHỈ TIÊU TỔNG HỢP 
 Nhóm chỉ tiêu nhân khẩu 
 Nhóm chỉ tiêu giáo dục 
 Nhóm chỉ tiêu lao động việc làm 
 Nhóm chỉ tiêu y tế, sức khoẻ 
 Nhóm chỉ tiêu về thu nhập 
 Nhóm chỉ tiêu nhà ở, đất ở 
 Nhóm chỉ tiêu về đồ dùng, tài sản 
 Nhóm chỉ tiêu về chi tiêu 
 Nhóm chỉ tiêu về đói nghèo 
SIÊU DỮ LIỆU 
 Khái niệm, định nghĩa, PP tính 
 Các bảng danh mục 
SI��U D��� LI���U >> Kh��i ni���m, �����nh ngh��a, PP t��nh  
Nhóm chỉ tiêu nhân khẩu - Nhân khẩu bình quân 1 hộ
Tên chỉ tiêu:  
Nhân khẩu bình quân 1 hộ
Khái niệm/định nghĩa, phương pháp tính:  
Nhân khẩu bình quân một hộ được tính bằng cách lấy tổng số nhân khẩu của hộ trong kỳ điều tra chia cho tổng số hộ. Nhân khẩu bình quân 1 hộ = Tổng số nhân khẩu/Tổng số hộ (người). Chỉ tiêu phản ánh qui mô hộ gia đình, được sử dụng để nghiên cứu mối quan hệ với mức sống dân cư, khu vực, dân tộc, trình độ học vấn, etc, là một trong các cơ sở để xây dựng các chính sách kế hoạch hóa gia đình, chính sách hỗ trợ đối tượng nghèo.
Phân tổ:  
5 Nhóm thu nhập chung cả nước5 Nhóm thu nhập theo 6 vùng
5 Nhóm thu nhập theo 63 tỉnh5 Nhóm thu nhập theo 64 tỉnh
5 Nhóm thu nhập theo 8 vùng6 Vùng
63 Tỉnh64 Tỉnh
8 VùngCả nước
Giới tínhGiới tính chủ hộ
Nhóm tuổiThành thị nông thôn
Đơn vị tính:  
Người
 
   
 
Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I, Tổng cục Thống kê
Địa chỉ: 54 Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa – Hà Nội
Email: tttinhoc@gso.gov.vn
Điện thoại: 04.38356104 – 04.38356101
  Vụ Thống kê Xã hội – Môi trường, Tổng cục Thống kê
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu – Ba Đình – Hà Nội
Email: xahoimoitruong@gso.gov.vn
Điện thoại: 04.38439871 – 04.38463455