TRANG CHỦ :: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG :: HỖ TRỢ ::   Tìm kiếm         
Ngôn ngữ:
 
 
GIỚI THIỆU 
 Tổng quan 
 Phương án điều tra 
 Phiếu điều tra 
CÁC CHỈ TIÊU TỔNG HỢP 
 Nhóm chỉ tiêu nhân khẩu 
 Nhóm chỉ tiêu giáo dục 
 Nhóm chỉ tiêu lao động việc làm 
 Nhóm chỉ tiêu y tế, sức khoẻ 
 Nhóm chỉ tiêu về thu nhập 
 Nhóm chỉ tiêu nhà ở, đất ở 
 Nhóm chỉ tiêu về đồ dùng, tài sản 
 Nhóm chỉ tiêu về chi tiêu 
 Nhóm chỉ tiêu về đói nghèo 
SIÊU DỮ LIỆU 
 Khái niệm, định nghĩa, PP tính 
 Các bảng danh mục 
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  

Hướng dẫn sử dụng

I.                   Các chỉ tiêu tổng hợp

Các chỉ tiêu tổng hợp được phân nhóm theo 9 nhóm tổng hợp:

-         Nhóm chỉ tiêu nhân khẩu

-         Nhóm chỉ tiêu giáo dục

-         Nhóm chỉ tiêu lao động việc làm

-         Nhóm chỉ tiêu y tế, sức khoẻ

-         Nhóm chỉ tiêu về thu nhập

-         Nhóm chỉ tiêu nhà ở, đất ở

-         Nhóm chỉ tiêu về đồ dùng, tài sản

-         Nhóm chỉ tiêu về chi tiêu Nhóm chỉ tiêu về đói nghèo

Trong mỗi nhóm chỉ tiêu là các kho dữ liệu được tính toán theo từng phân tổ của các chỉ tiêu. Mỗi phân tổ là một kho dữ liệu độc lập Ví dụ ta chọn nhóm chỉ tiêu nhân khẩu, màn hình xuất hiện các kho dữ liệu để khai thác như sau:

 

Bạn có thể chọn bất cứ kho dữ liệu khai thác nào kho dữ liệu 5 nhóm thu nhập theo 8 vùng xuất hiện như sau:

1. Khai thác dữ liệu bằng cách kéo thả chỉ tiêu và phân tổ:

 

Bạn có thể kéo thả các chỉ tiêu phân tổ trên bảng “PivotTable field List” vào trong chiều phân tổ, các chỉ tiêu vào vùng danh mục chỉ tiêu. “Số liệu” vào vùng số liệu. Ta có màn hình sau:

Bạn có thể xuất kết quả biểu ra file Excel bàng cách chọn biểu tượng trên thanh công cụ.

Bạn cũng có thể xem số liệu trên biểu vừa thực hiện theo dạng đồ thịo bằng cách chọn Tab “Biểu đồ” trên màn hình. Màn hình biểu đồ xuất hiện như sau:

Bạn có thể tuỳ chọn dạng biểu đồ, độ dãn dòng,… bằng cách chọn các công cụ thích hợp trên màn hình.

Bạn cũng có thể lưu biểu đồ ra file bằng cách chọn nút

 

2. Khai thác dữ liệu bằng cách chọn chỉ tiêu và phân tổ:

Ngoài việc kéo thả các chỉ tiêu và phân tổ, hệ thống còn hỗ trợ cho chúng ta cách lựa chọn các chỉ tiêu bằng cách chọn Tab “Chọn chỉ tiêu

 

Chọn chiều phân tổ bằng cách lựa chọn Tab “Chọn chiều phân tổ

 

 

Khi chọn xong các chiều phân tổ và chỉ tiêu bạn chọn nút để chuyển màn hình về dạng biểu.

 

II.                Siêu dữ liệu

1.       Khái niệm, định nghĩa, cách tính

Tất cảc các chỉ tiêu tính toán trong hệ thống kho dữ liệu được mô tả chi tiết như: Khái niệm/định nghĩa, phân tổ, mục đích ý nghĩa, quyền số, nguồn số liệu, đơn vị tính, ghi chú. Mỗi chỉ tiêu được phân theo các nhóm chỉ tiêu cụ thể, khi cần xem mô tả bạn có thể vào chức năng “Khái niệm, định nghĩa, cách tính” trên trang web. Màn hình hiển thị danh sách các nhóm chỉ tiêu xuất hiện để bạn có thể lựa chọn nhóm chỉ tiêu cần xem.

Khi bạn chọn nhóm chỉ tiêu(VD: nhóm chỉ tiêu giáo dục), màn hình xuất hiện danh sách các chỉ tiêu như sau:

 

Khi bạn chọn tên chỉ tiêu cần xem (Ví dụ chúng ta chọn chỉ tiêu cơ cấu loại trường học), màn hình xuất hiện như sau:

Màn hình cho ta biết:

-         Khái niệm/ định nghĩa của chỉ tiêu

-         Chỉ tiêu đó được tính toán trong các phân tổ nào

-         Mục đích ý nghĩa của chỉ tiêu như thế nào

-         Quyền số

-         Nguồn số liệu

-         Đơn vị tính

-         Ghi chú của chỉ tiêu

Khi chọn vào từng phân tổ của chỉ tiêu, hệ thống sẽ tự động chuyển đến phần khai thác số liệu theo nhóm phân tổ

2.       Danh mục điều tra

Danh mục điều tra là toàn bộ các bảng danh mục dùng trong điều tra, mỗi bảng danh mục bao gồm các mã khoá và tên mô tả. Để khai thác tốt số liệu thì bạn phải nắm vững các bảng danh mục, bởi vì các bảng danh mục giúp cho người sử dụng số liệu hiểu được số liệu trong bảng số liệu. Khi cần xem mô tả các bảng danh mục bạn có thể vào chức năng “Danh mục điều tra” trên trang web. Màn hình hiển thị danh sách các bảng danh mục để bạn có thể lựa chọn bảng danh mục cần xem.

Khi bạn chọn bảng danh mục, màn hình xuất hiện danh sách các bản ghi trong bảng danh mục(VD: chọn Danh mục 8 vùng) như sau:

Bạn có thể xuất kết quả ra Excel bằng cách chọn nút để ghi ra file Excel.

 

3.       Mô tả trường các bảng số liệu

Mô tả cấu trúc các trường trong bảng số liệu nhằm giúp cho người sử dụng khai thác số liệu được thuận lợi và dễ dàng hơn. Khi cần xem mô tả cấu trúc các trường trong bảng số liệu bạn có thể vào chức năng “Mô tả trường các bảng số liệu” trên trang web. Màn hình hiển thị danh sách các bảng dữ liệu để bạn có thể lựa chọn bảng số liệu cần xem mô tả.

 

Khi bạn chọn bảng số liệu cần xem cấu trúc, màn hình xuất hiện danh sách các trường, tên trường, kiểu trường và mô tả như sau:

 

Bạn có thể xuất kết quả ra Excel bằng cách chọn nút để ghi ra file Excel.

III.           Chiết xuất dữ liệu

Các bước thực hiện việc chiết xuất dữ liệu:

1.       Trước tiên bạn phải xác định được năm số liệu cần chiết xuất ( Chiết xuất số liệu năm 2004, năm 2006, hay năm 2008). Danh sách các bảng dữ liệu được hiển thị trên màn hình.

 

2.       Chọn bảng dữ liệu cần chiết xuất, danh sách các trường trong bảng dữ liệu sẽ hiển thị lên màn hình.

 

3.       Chọn các trường dữ liệu để chiết xuất

Bạn có thể chọn từng trường một, cũng có thể chọn tất cả nếu chọn nút , bạn cũng có thể huỷ hết các trường đã chọn bằng cách chọn nút . Sau khi đã chọn xong các truờng cần chiết xuất chọn . Màn hình chọn vùng, chọn tỉnh chiết xuất xuất hiện.

 

4.       Chọn tỉnh chiết xuất

Muốn trở về trang chủ chọn nút

 

5.       Thực hiện chiết xuất

bạn muốn chiết xuất ra màn hình chọn nút

 

6.       Ghi số liệu chiết xuất vào file Excel.

Khi chọn tỉnh xong, bạn có thể chiết xuất số liệu ra file Excel bằng cách chọn nút . Màn hình lựa chọn xuất hiện

 

Bạn có thể mở trực tiếp nếu máy của bạn đã cài đặt Excel.

Bạn cũng có thể chọn nơi ghi file và thay đổi tên file cần lưu trữ.

 
   
 
Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I, Tổng cục Thống kê
Địa chỉ: 54 Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa – Hà Nội
Email: tttinhoc@gso.gov.vn
Điện thoại: 04.38356104 – 04.38356101
  Vụ Thống kê Xã hội – Môi trường, Tổng cục Thống kê
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu – Ba Đình – Hà Nội
Email: xahoimoitruong@gso.gov.vn
Điện thoại: 04.38439871 – 04.38463455