Trang chủ
 
 
 
 
 
 
GIỚI THIỆU
 
TÌM KIẾM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GIỚI THIỆU / 1. Giới thiệu
 
              Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 của Việt Nam được thực hiện theo Quyết định số 94/2008/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ. Mục đích của cuộc điều tra là thu thập số liệu cơ bản về dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và những người Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền cử đi công tác, học tập ở nước ngoài trong thời hạn quy định.
              Số liệu điều tra mẫu của Tổng điều tra được công bố vào tháng 12 năm 2009. Kết quả toàn bộ của Tổng điều tra được phát hành vào tháng 7 năm 2010.
              Để hệ thống hoá và tư liệu hoá thông tin và kết quả của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009, một kho dữ liệu Tổng điều tra được xây dựng nhằm cung cấp cho người dùng tin một công cụ thuận lợi nhất để tra cứu thông tin của cuộc Tổng điều tra này của Việt Nam.
              Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc đã trợ giúp tài chính cho việc xây dựng kho dữ liệu nói trên. Chúng tôi cũng đánh giá cao sự cố gắng của các chuyên viên của Vụ Thống kê Dân số và Lao động và của Trung tâm Tin học Thống kê Khu vực I đã làm việc tận tâm để kho dữ liệu nói trên sớm hoàn thành.
              Mặc dù đã dành nhiều công sức, nhưng kho dữ liệu này có thể còn có những hạn chế nhất định. Chúng tôi mong nhận được ý kiến đóng góp của người sử dụng để các sản phẩm tương tự sau này có chất lượng cao hơn.

TỔNG CỤC THỐNG KÊ

 
Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I, Tổng cục Thống kê
Địa chỉ: 54 Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa – Hà Nội
Email: tttinhoc@gso.gov.vn
Điện thoại: 04.38356104 – 04.38356101
  Vụ Thống kê Dân số và Lao động, Tổng cục Thống kê
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu – Ba Đình – Hà Nội
Email: dansolaodong@gso.gov.vn
Điện thoại: 04.38230100 – 04.38433353