Trang chủ
 
 
 
 
 
 
GIỚI THIỆU
 
TÌM KIẾM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GIỚI THIỆU / 4. Phiếu điều tra
 
 1 - Phiếu điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0h ngày 01/4/2009 (điều tra mẫu)
1ĐỊNH DANH
2Phần 1: Thông tin về dân số
3Phần 2: Thông tin về người chết
4Phần 3: Thông tin về nhà ở
 2 - Phiếu điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0h ngày 01/4/2009 (điều tra toàn bộ)
1 Phiếu điều tra dân số và nhà ở (điều tra toàn bộ)
 
Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I, Tổng cục Thống kê
Địa chỉ: 54 Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa – Hà Nội
Email: tttinhoc@gso.gov.vn
Điện thoại: 04.38356104 – 04.38356101
  Vụ Thống kê Dân số và Lao động, Tổng cục Thống kê
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu – Ba Đình – Hà Nội
Email: dansolaodong@gso.gov.vn
Điện thoại: 04.38230100 – 04.38433353