Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng, Tổng cục Thống kê - Số 2 Hoàng Văn Thụ - Ba Đình - Hà Nội - ĐT:04.8.463.475 - Fax:04.8.438.907

Giới thiệu
Quyết định điều tra
Phương án điều tra
Hệ thống danh mục
Phiếu điều tra
Phiếu 1A - ĐTDN
Phiếu 1B - ĐTDN
Phiếu 2B - ĐTDN
Phiếu 2C - ĐTDN
Giải thích
Số liệu tổng hợp
Khai thác số liệu
Lập biểu tổng hợp
Khai thác số liệu vi mô
Tra cứu số liệu
Hướng dẫn

Phiếu điều tra Doanh nghiệp năm 2008

Phiếu số 1A: Phiếu thu thập thông tin về Doanh nghiệp năm 2007

Phiếu số 1B: Phiếu thu thập thông tin về các cơ sở sản xuất kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp năm 2007

Phiếu số 2B: Kết quả hoạt động trung gian tài chính và hoạt động hỗ trợ cho hoạt động tài chính tiền tệ

Phiếu số 2C: Kết quả hoạt động bảo hiểm và môi giới bảo hiểm năm 2007

Danh mục các doanh nghiệp lập danh sách

Giải thích nội dung và cách ghi phiếu điều tra Doanh nghiệp năm 2008.

Phiếu số 1A - ĐTDN

Phiếu số 1B - ĐTDN

Phiếu số 2B - ĐTDN

Phiếu số 2C - ĐTDN

Lập danh sách

TRUNG TÂM TIN HỌC THỐNG KÊ- PHÒNG LẬP TRÌNH VÀ ĐÀO TẠO
Địa chỉ: 54 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 08048341