Trang chủ Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng, Tổng cục Thống kê - Số 2 Hoàng Văn Thụ - Ba Đình - Hà Nội - ĐT:04.8.463.475 - Fax:04.8.438.907 Ngày 29 tháng 1 năm 2020
TRA CỨU THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DOANH NGHIỆP
Tỉnh                               :
Huyện                            :
Loại hình                        :
Ngành kinh doanh chính  :
Tên ngành kinh doanh     :  

 
 
        

   
Chào mừng bạn đến trang tra cứu thông tin doanh nghiệp. Bạn chọn ít nhất một điều kiện rồi bấm vào nút tìm kiếm

 TRUNG TÂM TIN HỌC THỐNG KÊ- PHÒNG LẬP TRÌNH VÀ ĐÀO TẠO
Địa chỉ: 54 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:0808341