Trang chủ Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng, Tổng cục Thống kê - Số 2 Hoàng Văn Thụ - Ba Đình - Hà Nội - ĐT:04.8.463.475 - Fax:04.8.438.907 Ngày 29 tháng 1 năm 2020
LẬP BIỂU TUỲ BIẾN
Chọn hàngChọn chỉ tiêu cần khai thác trong nhóm chỉ tiêu
Nhóm chỉ tiêu  
Chọn cột
Chỉ tiêu

Chỉ tiêu cột đã chọn

Chỉ tiêu giá trị đã chọn


   

TRUNG TÂM TIN HỌC THỐNG KÊ- PHÒNG LẬP TRÌNH VÀ ĐÀO TẠO
Địa chỉ: 54 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:0808341