Trang chủ Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng, Tổng cục Thống kê - Số 2 Hoàng Văn Thụ - Ba Đình - Hà Nội - ĐT:04.8.463.475 - Fax:04.8.438.907 Ngày 29 tháng 1 năm 2020
KHAI THÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU - DOANH NGHIỆP 2005

Để khai thác cơ sở dữ liệu có bảng định danh. Vui lòng Click Vào đây để đăng nhập chương trình
Chọn bảng số liệu: 
           Chọn tỉnh:                       
Chọn chỉ tiêu                 Chỉ tiêu đã chọn    
( Để mở rộng điều kiện khai thác Cơ sở dữ liệu - Doanh nghiệp 2005, bạn chọn ít nhất một điều kiện rồi bấm vào nút xem điều kiện để xem kết quả khai thác.)
 

TRUNG TÂM TIN HỌC THỐNG KÊ- PHÒNG LẬP TRÌNH VÀ ĐÀO TẠO
Địa chỉ: 54 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:0808341